1.

اثربخشی آموزش حرکات ریتمیک ملودیک و بازی بر عملکرد نورون های آینه‌ای و حافظه کاری کودکان بیش فعال 4-7 ساله

دوره 4، شماره 14، آذر 1397، صفحه 129-144
زهرا خلوصی؛ حسن عشایری؛ سیما قدرتی

2.

اثربخشی آموزش خودتنظیمی رفتار توجهی بر حافظه کاری و اختلال نارسایی توجه/ بیش‌‌فعالی کودکان (ADHD)

دوره 9، شماره 32، اردیبهشت 1402
فهیمه حمزه نژادی؛ فریبرز باقری؛ محمد حاتمی؛ فریبرز درتاج

3.

اثربخشی آموزش نوروفیدبک بر توجه مداوم، حافظه کاری و ادراک دیداری - حرکتی در دانش‌آموزان مبتلا به اختلال یادگیری خاص

دوره 9، شماره 33، مرداد 1402
لیلا نوشاد؛ امیر عزیزی

4.

اثربخشی توانبخشی شناختی بر بهبود حافظه‌کاری در کودکان مبتلا به نارسایی توجه/بیش فعالی

دوره 5، شماره 16، خرداد 1398، صفحه 117-130
سیما عیوضی؛ کامران یزدانبخش؛ آسیه مرادی

5.

اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر شخصیت سنخ D و پیروی از درمان در بیماران کرونر قلبی: نقش تعدیل کننده حافظه کاری و حافظه آینده نگر

دوره 6، شماره 24، اسفند 1396، صفحه 138-161
محمد ابراهیم حکم آبادی؛ ایمان الله بیگدلی؛ جوانشیر اسدی؛ محمد جواد اصغری ابراهیم آباد

6.

اثربخشی مداخله بازی‌های فعال بر حافظه کاری دانش‌آموزان با اختلال خواندن

دوره 5، شماره 16، خرداد 1398، صفحه 149-162
حسین اکبری فر؛ پرویز شریفی درآمدی؛ حسین رحیم زاده؛ شهلا پزشک

7.

اثر توان‌بخشی شناختی حافظه کاری بر بهبود نشانگان رفتاری (کم‌توجهی و تکانشگری) کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه بیش‌فعالی

دوره 1، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 52-45
مریم نجارزادگان؛ وحید نجاتی؛ نسرین امیری

8.

اثر خستگی شناختی بر حافظه کاری و کارکردهای اجرایی در دانش آموزان دختر

دوره 9، شماره 33، مرداد 1402
علی مصطفائی؛ محمد اورکی

9.

بررسی اثربخشی درمان تحریک مکرر مغناطیسی فرا جمجمه‌ای بر حافظه کاری و علائم اختلال دوقطبی

دوره 3، شماره 8، خرداد 1396، صفحه 29-50
الهام اسبقی؛ پروین رفیعی نیا؛ شاهرخ مکوند؛ پرویز صباحی

10.

تاثیرآموزش راهبردهای نظم جویی هیجان در قضاوت اخلاقی با توجه به ظرفیت حافظه کاری

دوره 3، ویژه نامه، اسفند 1393، صفحه 7-30
طیبه شاهمرادی فر؛ محمدحسین عبداللهی عبداللهی؛ جعفر حسنی

11.

تأثیر تحریک الکتریکی فراجمجه ای مغز بر حافظه کاری و زمان واکنش دختران ورزشکار

دوره 3، شماره 10، آذر 1396، صفحه 51-62
گل اندام زمانی؛ محمدرضا دوستان

12.

تاثیر تحریک فرا جمجمه ای مغز با استفاده از جریان مستقیم الکتریکی (tdcs) بر توانایی شناختی و حافظه کاری دانش آموزان دارای نارسایی توجه و بیش فعالی

دوره 7، شماره 27، اسفند 1400، صفحه 37-46
فروغ آیت نیا؛ پروین میرزایی

13.

تاثیر تحریک فراجمجمه‌ای مغز با استفاده از جریان مستقیم الکتریکی(TDCS) بر حافظه کاری و شدت نشانه‌های افسردگی

دوره 4، شماره 15، اسفند 1397، صفحه 75-88
محمد اورکی؛ سپیده شاهمرادی

14.

تأثیر تحریک مستقیم الکتریکی مغز از روی جمجمه (tDCS) و آموزش آگاهی واج‌شناختی بر بهبود عملکرد بعد دیداری حافظه کاری کودکان نارساخوان

دوره 3، شماره 8، خرداد 1396، صفحه 51-68
لیلا بیات مختاری؛ علیرضا آقا یوسفی؛ حسین زارع؛ وحید نجاتی

15.

تأثیر توانبخشی شناختی بر حافظه کاری و پیشرفت تحصیلی کودکان با اختلال ریاضی

دوره 6، شماره 2، بهمن 1396، صفحه 167-183
محمد اورکی؛ حسین زارع؛ زهرا عطار قصبه

16.

تأثیر سطح تحصیلات بر عملکرد حافظه کاری

دوره 1، شماره 3، اسفند 1394، صفحه 68-79
علی بزرگمهر؛ مهدی بزرگمهر

17.

تعامل حافظه کاری و بازه زمانی در ادراک زمان

دوره 5، شماره 19، بهمن 1398، صفحه 99-114
علی شهابی فر؛ سید مهدی حسینی فرد؛ عطاالله موحدی نیا

18.

تعیین اثر ترکیبی توانبخشی شناختی رایانه‌یار و tDCS قشر پره فرونتال بر کارکردهای اجرایی و حافظه کاری در نوجوانان مبتلا به دیابت نوع 1

دوره 6، شماره 22، آذر 1399، صفحه 71-92
غلامحسین جوانمرد

19.

روابط ساختاری کارکرد اجرایی مغز با نشانه‌های نقص توجه و بیش‌فعالی دانشجویان

دوره 6، شماره 21، شهریور 1399، صفحه 99-110
نسرین گنجه ای؛ تورج هاشمی

20.

مقایسه تاثیر درمان فراشناختی و تحریک مغناطیسی فراجمجمهای(tms)بر کارکردهای اجرایی، حافظه کاری در مبتلایان به افسردگی

دوره 6، شماره 22، آذر 1399، صفحه 41-56
محمد اورکی؛ مهین فکرتی؛ حسین زارع؛ احمد علیپور

21.

مقایسه کارکردهای اجرایی بیماران اسکیزوفرنیا و وسواس فکری عملی با افراد عادی

دوره 7، شماره 24، خرداد 1400، صفحه 71-84
سمانه جاسبی؛ علیرضا پیر خائفی

22.

مقایسۀ کنش‏های اجرایی در افراد مبتلا به اختلال احتکار و بهنجار

دوره 10، شماره 20، بهمن 1400، صفحه 9-24
حمید ذوالفقاری؛ ایمان الله بیگدلی؛ علی مشهدی

23.

نقش توجه انتخابی، اضطراب امتحان و عملکرد شناختی در حافظه کاری دانش‌آموزان

دوره 2، شماره 6، آذر 1395، صفحه 27-44
رامین حبیبی کلیبر؛ جعفر بهادری خسروشاهی

24.

هیجانات اجتماعی و شناخت: تأثیر هیجانات شرم و گناه بر حلقه واج شناختی و لوح دیداری فضایی حافظه کاری

دوره 5، شماره 18، آذر 1398، صفحه 43-56
مجید صفاری نیا؛ فاطمه بزاز منصف؛ راهب جعفریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب