1.

اثربخشی آموزش حمایت اجتماعی مبتنی بر خانواده بر سازگاری اجتماعی و رفتارهای خودمراقبتی بیماران قلبی با علائم افسردگی (پس از عمل جراحی قلب باز)

دوره 12، شماره 45، اردیبهشت 1402، صفحه 95-112
زهرا آذری قهفرخی؛ مجتبی انصاری شهیدی؛ مهران شاه زمانی

2.

تأثیر آموزش همدلی بر سازگاری اجتماعی و پرخاشگری دانش‌آموزان دختر

دوره 3، شماره 9، شهریور 1394، صفحه 21-32
کاظم برزگربفرویی

3.

رابطه بین سوگیری شناختی متمرکز بر خود و مسئولیت پذیری با سازگاری اجتماعی زنان

دوره 3، ویژه نامه، اسفند 1393، صفحه 97-108
مرتضی ترخان؛ قاسم احمدی لاشکی

4.

مقایسه ی اثر بخشی آموزش گروهی مدیریت خشم و توانمند سازی روانی اجتماعی بر پرخاشگری و خودکارآمدی اجتماعی

دوره 10، شماره 19، خرداد 1400، صفحه 211-237
حبیبه خاتون قبادی؛ طیبه شریفی؛ احمد غضنفری؛ مریم چرامی

5.

مقایسه اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی و بازی درمانی شناختی-رفتاری بر شناخت اجتماعی (سازگاری اجتماعی و پذیرش اجتماعی) کودکان بیش‌فعال

دوره 10، شماره 19، خرداد 1400، صفحه 169-186
فرشته حسنی؛ احمد علی پور؛ مجید صفاری نیا؛ علی رضا آقایوسفی

6.

مقایسه اثربخشی نوروفیدبک و شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر سازگاری اجتماعی، سازگاری هیجانی و سازگاری تحصیلی دانش آموزان

دوره 8، شماره 29، مرداد 1401، صفحه 33-48
امیر صالح وثوق؛ جعفر شعبانی؛ جوانشیر اسدی

7.

نقش هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی در تبیین و پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه

دوره 2، شماره 3، آذر 1394، صفحه 42-31
غلامحسین جوانمرد؛ سوسن پورقهرمانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب