1.

ارزیابی توجیه روایی کیفیت معاد جسمانی در دیدگاه حکیم آقاعلی مدرس

دوره 6، شماره 1، آذر 1396، صفحه 11-24
محمدرضا ارشادی‌نیا

2.

بازخوانی معاد جسمانی در پرتوی وحدت شخصی وجود در حکمت صدرایی

دوره 9، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 23-37
حجت اسعدی؛ وحیده فخار نوغانی

3.

تبیین کارکرد تجرد قوه خیال در معاد جسمانی از نگاه ملاصدرا

دوره 9، شماره 1، آذر 1399، صفحه 47-62
مرتضی حسین زاده؛ سحر کاوندی؛ محسن جاهد

4.

تحلیل و بررسی تناسخ ملکوتی در فلسفة ملاصدرا

دوره 3، شماره 1، آذر 1393، صفحه 25-37
سید حسن بطحائی

5.

رویکرد فلسفی و اعتقادی ملاصدرا در انسجام‌بخشی به حَشر جسمانی انسان

دوره 5، شماره 2، خرداد 1396، صفحه 79-96
دلبر شجاع آباجلو؛ محمد ذبیحی

6.

معادشناسی تطبیقی (مقایسة تطبیقی معاد جسمانی نزد صدرالدین شیرازی و آگوستین)

دوره 5، شماره 1، آذر 1395، صفحه 99-112
محمد تقی کرمی قهی؛ عباس جنگ

7.

واکاوی کارکرد قوۀ خیال در معاد جسمانی ملاصدرا

دوره 8، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 103-117
شمس الله سراج؛ حسین امین پرست


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب