1.

بازخوانی حقیقت تکامل انسان در قرآن بر اساس اندیشه‌های صدرالمتألهین

دوره 6، شماره 2، خرداد 1397، صفحه 171-184
مهدیه علوی فر؛ عبدالحمید فلاح نژاد

2.

بازخوانی معاد جسمانی در پرتوی وحدت شخصی وجود در حکمت صدرایی

دوره 9، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 23-37
حجت اسعدی؛ وحیده فخار نوغانی

3.

بازگشت علیت به تشأن، چالشها و پاسخها

دوره 5، شماره 2، خرداد 1396، صفحه 43-62
روح الله سوری؛ محمد مهدی گرجیان

4.

بدن اخروی از دیدگاه صدرالمتألهین و مقایسۀ آن با دیدگاه علامه طباطبایی

دوره 6، شماره 1، آذر 1396، صفحه 41-51
سید حسن بطحائی

5.

بررسی آراء صدرالمتألهین پیرامون نحوه پیدایش کثرات از واحد متعال با تکیه بر نقد قاعده الواحد

دوره 8، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 11-35
علیرضا آزادگان؛ مهدی عظیمی

6.

بررسی مهمترین براهین ابطال تناسخ (برهان ابن سینا و برهان ملاصدرا) و ضرورت استخدام مفهوم زمان در برهان صدرالمتألهین

دوره 11، شماره 2، 1402، صفحه 99-112
عباس عباس‌زاده؛ مهدی نبوی نیا

7.

بررسی نسبت علم حصولی و حضوری با «توجیه معرفتی»، در معرفت شناسی حکمت متعالیه

دوره 5، شماره 1، آذر 1395، صفحه 129-142
محمد حسین وفائیان؛ امیر عباس علیزمانی

8.

تبیین و بررسی انتقادی عاملیت انسان در فلسفه صدرالمتالهین بر مبنای نظریه اسلامی عمل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 تیر 1403
نجمه احمدآبادی آرانی

9.

تحلیل و بررسی تناسخ ملکوتی در فلسفة ملاصدرا

دوره 3، شماره 1، آذر 1393، صفحه 25-37
سید حسن بطحائی

10.

تحلیل و بررسی نظام احسن از منظرحکمت متعالیه

دوره 7، شماره 2، خرداد 1398، صفحه 21-30
سیدحسن بطحایی

11.

روش‌شناسی دریافت حقایق عرفانی نزد ابن‌عربی و صدرالمتألهین

دوره 6، شماره 1، آذر 1396، صفحه 53-64
علیرضا جلالی

12.

نحوة موجودیت ماهیت در فلسفة صدرالمتألهین

دوره 3، شماره 1، آذر 1393، صفحه 55-68
محمد حسین زاده

13.

وجوه تشابه و تفاوت نوظهورگرایی با علم النفس ملاصدرا

دوره 7، شماره 2، خرداد 1398، صفحه 163-178
مهدی همازاده ابیانهسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب