1.

ارائه مدل ارتباطی نوآوری رادیکال باشگاه های خصوصی لیگ برتر فوتبال ایران از طریق قابلیت اشتراک و تنوع دانش با بررسی نقش میانجی یادگیری سازمانی

دوره 6، شماره 3، مهر 1398، صفحه 81-96
مهران آذریان سوسهاب؛ سیدمحمد کاشف؛ محسن بهنام

2.

ارتباط بین یادگیری سازمانی و مدیریت دانش با چابکی سازمانی در هیئت های ورزشی استان آذربایجان غربی

دوره 5، شماره 3، مهر 1397، صفحه 11-20
شهرام نظری؛ حیدر حسینی؛ بهناز مرادعلیزاده

3.

بررسی رابطه یادگیری سازمانی و مدیریت دانش در شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مسجد سلیمان

دوره 1، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 117-128

4.

تاثیر یادگیری سازمانی بر تردید حرفه‌‌ای و ارزیابی ریسک تقلب در بین حسابرسان سازمان حسابرسی: نقش تعدیلی متغیرهای جمعیت شناختی

دوره 9، شماره 1، دی 1401، صفحه 37-76
سید محسن مدینه؛ سعید علی احمدی؛ افسانه سروش یار

5.

تأثیر یادگیری سازمانی بر توانمند سازی کارکنان با نقش میانجی فناوری اطلاعات و ارتباطات در هیئت‌های اسکیت کشور

دوره 9، شماره 4، تیر 1401، صفحه 82-92
فرشته زارعی؛ مهدی کهندل

6.

تبیین الگوی یادگیری سازمانی در کارکنان شرکت ملی صنایع پتروشیمی کشور

دوره 5، شماره 3 (پیاپی 19)، تیر 1396، صفحه 95-112
اسماعیل عمران زاده؛ محمد خوش چهره؛ عباس منوریان؛ حسین علایی

7.

تبیین رابطه یادگیری سازمانی و مدیریت دانش با تفکر استراتژیک در کارشناسان وزارت ورزش و جوانان ایران

دوره 4، شماره 2، تیر 1396، صفحه 21-28
جواد کریمی؛ همایون عباسی

8.

رابطه یادگیری سازمانی با رهبری تحولی مدیران و عملکرد کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه‌های دولتی شهر اصفهان

دوره 7، شماره 3 (پیاپی 27)، آذر 1399، صفحه 25-36
وجیهه فلاحتی پایین دروازه؛ احمد شعبانی؛ سید علی سیادت

9.

طراحی مدل ارتباطی مسئولیت اجتماعی و یادگیری سازمانی بر توسعه مشتریان (اعضاء و مخاطبان) فدراسیون ورزش سه گانه

دوره 7، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 43-58
مهدی گودرزی؛ مرتضی گودرزی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب