1.

بازکاوی آرایه «جدّ هزل‌وار» و نقش شناخت آن در تفسیر قرآن

دوره 8، شماره 2، فروردین 1399، صفحه 45-64
سیدمحمود طیب حسینی؛ عباس رحیملو

2.

بررسی الگوهای رایج در شکل‌گیری جوک در زبان فارسی براساس نظریه عمومی طنز کلامی

دوره 5، شماره 3، تیر 1401، صفحه 39-51
شهرام مدرس خیابانی؛ بهرام مدرسی؛ وحید طاولی؛ فریده محسنی هنجنی

3.

بررسی مایگان و شگردهای زبانی و بلاغی "حرف اضافه" رضا رفیع

دوره 5، شماره 1، تیر 1399، صفحه 215-196
بتول مهدوی؛ مهشید روحی

4.

بررسی و تحلیل شیوه‌های هنری بیان حُسن طلب در شعر فارسی (از آغاز تا قرن هشتم)

دوره 6، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 164-139
منوچهر تشکری؛ کاظم جعفری نیک

5.

زاهد عالی مقام (صنعت تهکّم در شعر حافظ)

دوره 4، شماره 4، آذر 1395، صفحه 91-101
حافظ حاتمی

6.

ساختار طنز در شعر احمد شاملو

دوره 6، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 183-165
فاطمه تسلیم جهرمی

7.

شگردهای طنزپردازی در رمان «مدارصفردرجه» احمد محمود

دوره 2، شماره 3، خرداد 1393، صفحه 5-20
صفیه توکلی مقدم؛ فاطمه کوپا؛ مصطفی گرجی؛ فرهاد درودگریان

8.

طراحی الگوی پیشایندها و پیامدهای شوخ طبعی در سازمان

دوره 11، شماره1 (پیاپی 41)، دی 1401، صفحه 147-164
حسن اسماعیلیان؛ هادی تیموری؛ آرش شاهین؛ زیاد دهقان

9.

طنز کلامی در شعر فرانوی اکبر اکسیر

دوره 6، شماره 1، اسفند 1396، صفحه 95-107
سهیلا فرهنگی؛ اکبر جعفری

10.

کارکرد تلمیح در طنزسروده‌های معاصر پس از انقلاب اسلامی

دوره 3، شماره 2، بهمن 1397، صفحه 77-64
حمید جعفری قریه علی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب