1.

ارزیابی چالش های اسلامی شدن سیستم های آموزشی

دوره 7، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 79-91
جعفر ترک زاده؛ سیدجواد هاشمی؛ رحمت اله مرزوقی؛ جعفر جهانی

2.

استقرار کمیته حسابرسی در بخش عمومی ایران: نگرش خبرگان، اعضای حرفه و دانشگاه

دوره 4، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 115-134
غریبه اسماعیلی کیا

3.

پایش نقش اخلاق حرفه ای مدیران در صیانت از حقوق انسانی

دوره 5، شماره 2 (پیاپی 18)، فروردین 1396، صفحه 125-134
سعید رادمرد

4.

ترسیم نقشة روابط علّی عواملِ توسعة ظرفیت دانشگاه کارآفرین به‌عنوان مرکز تولید دانش براساس تکنیک آزمایش و ارزیابی تصمیم‌گیری (DEMATLE)

دوره 2، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 11-24
حسین صمدی میارکلائی؛ حمزه صمدی میارکلائی

5.

راه های پیشگیری و انواع سوء رفتارهای علمی

دوره 2، شماره 3، خرداد 1394، صفحه 55-61
آیدین عباسی؛ مرتضی دوستی؛ بهنام زایر

6.

سواد اطلاعاتی اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان مازندران براساس شش مهارت بزرگ آیزنبرگ و برکویتز

دوره 4، شماره 4، آذر 1396، صفحه 31-40
مجید شیرزاد؛ عبدالرسول جوکار؛ نیره ترقی خواه دیلمقانی

7.

شناسایی ابعاد تصویر سازمانی در دانشگاه‌ها

دوره 2، شماره 2 (پیاپی 6)، فروردین 1393، صفحه 120-107
ترانه عنایتی؛ مهناز دازداری

8.

شناسایی شاخص های مدیریت داوطلبان ورزش دانشگاهی با تاکید بر متغیرهای رفتار سازمانی

دوره 9، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 39-47
حمیدرضا یارقلی؛ امین دهقان قهفرخی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی

9.

طراحی مدل برای مطالعه تطبیقی دانشگاه‌های کشور

دوره 10، شماره 2 (پیاپی 38)، فروردین 1401، صفحه 107-122
جعفر احدزاده فرهود بناب؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ نادر بهلولی زیناب؛ یوسف بیگ‌زاده

10.

طراحی مدل بلوغ منابع انسانی در ادارات تربیت بدنی دانشگاههای جامع دولتی کشور

دوره 10، شماره 4، خرداد 1401، صفحه 37-47
زهره تقوی؛ کوروش قهرمانی تبریزی؛ اسماعیل شریفیان

11.

عوامل اجتماعی و انواع سوء رفتارهای علمی

دوره 6، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 43-49
آیدین عباسی؛ فرزام فرزان؛ میرحسن سید عامری؛ بهنام زایر

12.

عوامل فردی و انواع سوء رفتارهای علمی

دوره 2، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 21-29
آیدین عباسی؛ فرزام فرزان؛ بهنام زائر

13.

کارکرد حسابرسی داخلی در دانشگاه های علوم پزشکی ایران و تهران

دوره 2، شماره 2، خرداد 1395، صفحه 55-68
سید علی حسینی؛ آزاده مداحی؛ مرضیه مومن زاده

14.

مدل ساختاری سازمان فضیلت گرا در دانشگاه‌های منتخب استان یزد

دوره 4، شماره 3 (پیاپی 15)، تیر 1395، صفحه 49-62
مجید ضماهنی؛ حمیده شکاری

15.

مقایسه وضعیت خودبرندسازی و مهارت‌های ارتباطی دانشجویان رشته تربیت بدنی با سایر رشته‌ها

دوره 6، شماره 3، بهمن 1396، صفحه 43-52
حمید قاسمی؛ فاطمه صائمیان

16.

واکاوی نقش عوامل زمینه‌ای در نهادینه کردن فعالیت بدنی در دانشگاه‌های ایران

دوره 10، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 101-113
امین رشید لمیرسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب