1.

اثربخشی آموزش نوروفیدبک برولع مصرف مواد غذایی و سلامت عمومی زنان دارای اضافه وزن

دوره 6، شماره 21، خرداد 1396، صفحه 129-141
ثمینه فتاحی؛ فرح نادری؛ پرویز عسگری؛ حسن احدی

2.

اثر پیش‌بین سبک‌های مقابله‌ای اجتناب و جبران افراطی بر سلامت عمومی

دوره 5، شماره 17، فروردین 1395، صفحه 51-62
فاطمه نوربالا؛ هادی بهرام احسان؛ احمد علیپور

3.

بررسی رابطه بین کیفیت زندگی و شاخص های خشم با سلامت روان در بیماران استومی تهران

دوره 4، شماره 16، دی 1394، صفحه 31-42
محمد اورکی؛ مریم امیرآبادی؛ شیما حیدری

4.

بررسی رابطه تعارض کار – خانواده با سلامت عمومی، نارسایی شناختی در محیط کار و رضایت زناشویی در میان کارکنان متاهل گروه صنعتی انتخاب

دوره 1، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 47-60
مریم قربانی؛ مرتضی میرباقری؛ اعظم عرفان منش

5.

بررسی روابط ساختاری بین بخشش، رضایت از زندگی و سلامت عمومی در دانشجویان

دوره 5، شماره 1، مرداد 1395، صفحه 148-161
حسین زارع؛ فاطمه امینی

6.

بررسی میزان شیوع قلدری و مقایسه پیشرفت تحصیلی، سلامت عمومی و خودکارآمدی اجتماعی در نوجوانان با رفتاری قلدری و عادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اردیبهشت 1395
فیروزه سپهریان آذر؛ نادر محمدی؛ حسین بلوتک

7.

مقایسه تأثیر آموزش نوروفیدبک و دارودرمانی بر کاهش ولع مصرف مواد غذایی و سلامت عمومی در زنان دارای اضافه‌وزن

دوره 3، شماره 8، خرداد 1396، صفحه 119-132
ثمینه فتاحی؛ فرح نادری؛ پرویز عسکری؛ حسن احدی

8.

مقایسه سطح سلامت عمومی و عزت نفس زنان سالمند آموزش دیده در انجمن آلزایمر ایران و دیگران

دوره 4، شماره 14، تیر 1394، صفحه 98-112
محمود اکرامی؛ اعظم میرحاج

9.

نقش پیش بین خردمندی در سلامت عمومی سالمندان

دوره 3، شماره 10، شهریور 1393، صفحه 38-46
منصوره نیکو گفتار؛ محمد تقی سعیدی

10.

نقش میانجی‌گرایانه اضطراب فراگیر در رابطه بین تیپ شخصیتی D با کیفیت زندگی و سلامت عمومی در بیماران قلبی عروقی

دوره 12، شماره 48، اسفند 1402، صفحه 61-72
مصطفی بلقان آبادی

11.

نقش واسطه‌ای اضطراب بیماری کرونا در رابطه بین اضطراب صفت با سلامت عمومی و سبک ارتقادهنده سلامت در دانشجویان

دوره 10، شماره 40، اسفند 1400، صفحه 165-179
عاطفه محمدحسینی؛ عبدالزهرا نعامیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب