1.

اثرسنجی نوآوری علمی بر بهره وری نیروی کار در گروه کشورهای اسلامی (کاربرد متغیر میانجی سلامت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1402
سمیرا متقی

2.

ارتباط بین فرهنگ سازمانی با خلاقیت و بهره وری اعضای هیات علمی تربیت بدنی پیام نور کشور

دوره 3، شماره 3، اسفند 1393، صفحه 85-94
مرتضی رضایی صوفی

3.

ارتباط تسلط به فناوری اطلاعات با بهره وری سازمانی در کارکنان زن مجموعه های ورزشی سازمان شهرداری تهران با نقش میانجی توانمند سازی و چابکی سازمانی

دوره 10، شماره 3، مهر 1402
سمیه حبیب پور؛ ابوالفضل فراهانی؛ علی محمد صفانیا

4.

اندازه بهینه دولت و بهره وری آن در کشورهای صادر کننده نفت، با تأکید بر ایران

دوره 1، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 51-64
محمد سخنور؛ نادر مهرگان

5.

بررسی ارتباط سلامت سازمانی با خلاقیت و بهره وری کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان سیستان و بلوچستان

دوره 10، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 29-39
سید جعفر موسوی؛ سیدرضا موسوی گیلانی

6.

بهبود بهره وری مدیران در بخش دولتی

دوره 2، شماره 1 (پیاپی 5)، دی 1392، صفحه 105-119
حسن بودلایی؛ علیرضا قزل؛ داوود فیروز؛ سید محمد موسوی

7.

رابطه اعتماد سازمانی و مؤلفه های آن با بهره وری نیروی انسانی در ادارات ورزش و جوانان استان اردبیل

دوره 5، شماره 3، اسفند 1395، صفحه 37-45
آرمین فعال؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ مجید جلالی فراهانی

8.

رابطه مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) با بهره وری در باشگاه های ورزشی شهر قزوین

دوره 5، شماره 2، آبان 1395، صفحه 37-46
فرشاد کلهر؛ میرحسن سیدعامری؛ ابوالفضل عزیزی قرامحمدی

9.

سازوکارهای ارتقاء بهره وری بخش دولتی ایران

دوره 2، شماره 3 (پیاپی 7)، تیر 1393، صفحه 7-24
حسن دانائی‌فرد؛ حمیدرضا هراتی

10.

طراحی مدل ارتباطی سرمایه اجتماعی و بهره وری وزارت ورزش و جوانان

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 23-32
علی جعفری؛ مرتضی رضایی صوفی؛ لقمان کشاورز

11.

طراحی مدل ارتباطی محیط قانونی، نظام های اطلاعاتی مدیریتی و بهره وری منابع انسانی فدراسیون های ورزشی

دوره 5، شماره 2، تیر 1397، صفحه 11-20
نادیا حمزه لو؛ سید محمد کاشف؛ سارا کشکر

12.

مطالعه اثر رهبری تحول گرا بر بهره وری نیروی انسانی با توجه به نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی کارکنان (مطالعه موردی: وزارت ورزش و جوانان)

دوره 5، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 31-44
علی بنسبردی؛ محسن اسماعیلی

13.

نقش صادرات در بهره وری و رشد اقتصادی: شواهد تجربی از ایران

دوره 2، شماره 7، شهریور 1391، صفحه 20-9
دکتر اکبر کمیجانی؛ غلامعلی حاجیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب