1.

ارزیابی دیدگاه کتابداران از سامانه کتابخانه ای آذرسا: مطالعه موردی در دانشگاه شهید بهشتی

دوره 9، شماره4 (پیاپی 36)، بهمن 1401، صفحه 71-82
محسن حاجی زین العابدینی؛ مهگل کامروا

2.

بازی‌وارسازی(گیمیفیکیشن) در انگیزش کتابداران کتابخانه‌های تخصصی

دوره 9، شماره 3 (پیاپی 35)، مهر 1401
میترا صمیعی؛ صبا شاهگلدی؛ عصمت مومنی

3.

بررسی ابعاد فرسودگی شغلی و رابطه آن با رضایت در کتابداران کتابخانه‌های عمومی سیستان و بلوچستان

دوره 3، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 59-68
زهرا اباذری؛ زهرا خواجه علی جهانتیغی

4.

بررسی رابطة بین مؤلفه‌های کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان آذربایجان غربی

دوره 2، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 63-70
فرحناز فتح اله زاده

5.

بررسی رابطه بین ابعاد رهبری اخلاقی مدیران با مسئولیت‌پذیری کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی

دوره 7، شماره 3 (پیاپی 27)، آذر 1399، صفحه 59-68
منصور ترکیان‌تبار

6.

بررسی رابطه فرسودگی‌شغلی با مهارت‌های‌ارتباطی کتابداران کتابخانه‌های عمومی شهرستان کاشان

دوره 6، شماره 1 (پیاپی 21)، خرداد 1398، صفحه 57-67
حجت خدمتی نژاد؛ وجیهه موسای ارانی؛ سعید اسدی

7.

بررسی رابطه گرایش به تسهیم دانش با ویژگی‌های شخصیتی کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان همدان

دوره 8، شماره 1 (پیاپی 29)، فروردین 1400، صفحه 39-48
مریم سلامی؛ مریم احمدی نسب؛ وحیده حجه‌فروش

8.

بررسی رابطه هوش اخلاقی و مشارکت کاری کتابداران دانشگاهی شهر تهران

دوره 1، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 62-68

9.

بررسی رابطه هوش هیجانی کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه‌ بین‌المللی امام خمینی (ره) با کیفیت ارائه خدمات آن

دوره 5، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 41-48
فریده محبی تبار؛ زهره میرحسینی؛ سعید غفاری

10.

بررسی مهارت‌های ارتباطی کتابداران کتابخانه‌های عمومی شهرستان کاشان و ارتباط آن با ویژگی‌های جمعیت‌شناختی

دوره 7، شماره 1 (پیاپی 25)، خرداد 1399، صفحه 21-32
حجت خدمتی نژاد؛ وجیهه موسای ارانی؛ سعید اسدی

11.

بررسی مهارت‌های کارآفرینی کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه‌های جندی شاپور و شهید چمران اهواز

دوره 4، شماره 4، آذر 1396، صفحه 19-30
فرزانه قنادی نژاد؛ محمد علی زمانی

12.

دگردیسی اطلاعات در کتابخانه‌های عمومی و نقش کتابداران

دوره 3، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 37-57
سلما کشاورزیان؛ امیررضا اصنافی

13.

رابطه یادگیری سازمانی با رهبری تحولی مدیران و عملکرد کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه‌های دولتی شهر اصفهان

دوره 7، شماره 3 (پیاپی 27)، آذر 1399، صفحه 25-36
وجیهه فلاحتی پایین دروازه؛ احمد شعبانی؛ سید علی سیادت

14.

رابطه عدالت سازمانی و رفتار مدنی سازمانی کتابداران کتابخانه‌ های دانشگاه‌ های اصفهان

دوره 4، شماره 3، مهر 1396، صفحه 11-18
محمدرضا سلیمانی؛ عذرا دائی؛ لیلا شهرزادی

15.

سنجش رفتار کارآفرینی سازمانی کارکنان نهاد کتابخانه‌های عمومی: مطالعه موردی کارکنان کتابخانه‌های عمومی استان زنجان

دوره 2، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 71-81
ابوالفضل اسدنیا؛ قاسم موحدیان؛ مرضیه سقایی طلب

16.

مهارت‌های آموزشی کتابداران شاغل در کتابخانه‌های دانشگاهی اصفهان

دوره 1، شماره 3، آذر 1393، صفحه 120-126

17.

نگاهی بر مهارت‌های ارتباطی کتابداران کتابخانه‌های عمومی شهرستان اردبیل و راهکارهایی برای بهبود

دوره 7، شماره 4 (پیاپی 28)، دی 1399، صفحه 11-22
ندا سلیمی؛ پریسا سلیمیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب