1.

اثر قواعد مالی ضد ادواری بر اقتصاد ایران با تأکید بر بخش نفت (با وجود صندوق توسعه ملی

دوره 9، شماره 36، مهر 1398، صفحه 77-94
داود فرهادی سرتنگی؛ سید حسینعلی دانش؛ حبیب انصاری سامانی؛ هادی کشاورز

2.

بررسی اثرات تکانه های مخارج مصرفی و سرمایه ای دولت تحت دو قاعده پولی تیلور و نرخ رشد حجم پول (الگوی DSGE)

دوره 13، شماره 53، دی 1402، صفحه 96-77
سید احمدرضا علوی؛ مهناز ربیعی؛ فاطمه زندی؛ عبداله دوانی

3.

تأثیر تکانه‌های پولی و مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی- رهیافت تعادل عمومی تصادفی پویای کینزی جدید 1391-1340

دوره 5، شماره 19، تیر 1394، صفحه 94-73
محمد حسن فطرس؛ حسین توکلیان؛ رضا معبودی

4.

درجه عبور نرخ ارز و آثار تکانه پولی در یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی

دوره 11، شماره 42، فروردین 1400، صفحه 154-131
نیلوفر سادات حسینی؛ حسین اصغرپور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب