1.

ارائه مدلی از اثر کیفیت تعاملات سازمانی و پذیرش اجتماعی بر وفاداری داوطلبان ورزشی در ادارات تربیت بدنی دانشگاه های آموزش عالی کشور

دوره 5، شماره 3، مهر 1397، صفحه 43-54
حمید رضا میرصفیان؛ مسعود فریدونی؛ معصومه کلاته سیفری

2.

مقایسه اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی و بازی درمانی شناختی-رفتاری بر شناخت اجتماعی (سازگاری اجتماعی و پذیرش اجتماعی) کودکان بیش‌فعال

دوره 10، شماره 19، خرداد 1400، صفحه 169-186
فرشته حسنی؛ احمد علی پور؛ مجید صفاری نیا؛ علی رضا آقایوسفی

3.

مقایسۀ اثر القای آزمایشی طرد اجتماعی با پذیرش اجتماعی بر انعطاف‌پذیری شناختی

دوره 10، شماره 19، خرداد 1400، صفحه 9-25
مرضیه مرتضی زاده؛ زهره رافضی؛ حسین اسکندری

4.

مولفه های اجتماعی روان شناسی سلامت در ایران

دوره 3، شماره 11، مهر 1393، صفحه 102-119
مجید صفاری نیا

5.

نقش مطلوبیت اجتماعی و پذیرش در پیش‌بینی خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه

دوره 8، شماره 1، آذر 1398، صفحه 133-144
جعفر بهادری خسروشاهی؛ عیسی برقی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب