1.

بررسی اثربخشی آموزش مؤلفه‌های یادگیری خودگردان مبتنی بر الگوی پینتریچ بر ارزش‌گذاری درونی و میزان نمرة درس ریاضی

دوره 2، شماره 7، اسفند 1393، صفحه 53-64
بهمن سعیدی‌پور؛ فاطمه‌سادات میرمعینی

2.

بررسی روایی درونی و پایایی نسخة فارسی پرسش‌نامة هیجان‌های تحصیلی ریاضی در مقطع ابتدایی

دوره 3، شماره 9، شهریور 1394، صفحه 33-44
اکبر رضایی

3.

تأثیر بازتوانی شناختی بر عملکرد توجه متمرکز ـ پراکنده و حافظه کاری در دانش‌آموزان با ناتوانی یادگیری ریاضی و خواندن

دوره 3، شماره 8، خرداد 1396، صفحه 9-28
منصور بیرامی؛ یزدان موحدی؛ اسماعیل احمدی

4.

تدوین و اعتبارسنجی فرم کوتاه آزمون ریاضی مطالعه تیمز نیومرسی و تیمز ۲۰۱۵ دانش‌آموزان پایه چهارم ابتدایی در حیطه دانش و استدلال

دوره 10، شماره 3، بهمن 1401، صفحه 9-22
سید احسان افشاری زاده؛ حمیدرضا حسن آبادی؛ محمدحسین عبداللهی؛ هادی کرامتی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب