1.

بررسی وضعیت موجود نشریه‌های علمی دانشگاه شهید بهشتی بر اساس استانداردهای نشر مؤسسه بین‌المللی ایزو

دوره 2، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 27-44
امیررضا اصنافی؛ محمدرضا شکاری

2.

مجلات تخصصی حسابداری و مالی از منظر ضوابط آیین نامه نشریات علمیِ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دوره 9، شماره 2، فروردین 1402، صفحه 37-66
مصطفی قناد؛ محمد عرب مازار یزدی؛ محمدحسین صفرزاده بندری؛ رضا حصارزاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب