1.

بررسی تطبیقی آشنایی با مهارتهای فناوری اطلاعات: کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه تهران و دانشگاه اسلو

دوره 1، شماره 3، آذر 1393، صفحه 107-119

2.

تبیین نقش سبک‌های یادگیری و راهبرد‌های یادگیری در پیشرفت تحصیلی دانشجویان پردیس علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران

دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 52-41
سجاد قارلقی؛ امین هماینی دمیرچی؛ مظفرالدین واعظی

3.

تحلیل پدیدارشناختی عوامل مؤثر بر تعاملات در محیط آموزش الکترونیکی

دوره 8، شماره 3، اسفند 1399، صفحه 35-46
جواد پورکریمی؛ زهره علیمردانی

4.

تحلیل موانع کارآفرینی در ورزش از دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران

دوره 9، شماره 4، فروردین 1400، صفحه 163-169
لقمان کشاورز؛ سعید مهریشندی

5.

تحلیل و ارزیابی جایگاه دانشگاه های کشور در شاخص های بین المللی سازی آموزش عالی از دیدگاه دانشجویان؛"مطالعه موردی دانشگاه تهران"

دوره 6، شماره 3 (پیاپی 23)، تیر 1397، صفحه 157-173
حسن قلاوندی؛ محمد حسنی؛ زهرا مرادی

6.

هدایت رویای کارکنان در جهت توسعة منابع انسانی سازمان‌های دولتی

دوره 6، شماره 1 (پیاپی 21)، دی 1396، صفحه 13-24
آرین قلی پور؛ اعتبار نقدی؛ مریم علیپوریگانه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب