1.

ارائة مدل علّی روابط جذب شناختی، نیاز به شناخت و سودمندی ادراک شده یادگیری در واقعیت افزوده: نقش واسطه‌ای خودکارآمدی و درگیری شناختی

دوره 8، شماره 4، خرداد 1400، صفحه 53-66
مریم درویشی؛ محمدحسن صیف؛ محمدرضا سرمدی؛ مهران فرج اللهی

2.

ارائه مدل علی روابط نیاز به شناخت و درگیری شناختی با نقش واسطه ای اهداف پیشرفت و هیجانات تحصیلی (موردی از دانشجویان دوره های مجازی)

دوره 6، شماره 1، مرداد 1396، صفحه 9-26
احمد رستگار

3.

ارائه مدل علی روابط نیاز به شناخت و غوطه وری در جریان بازیهای دیجیتال در بین دانش آموزان دوره دوم متوسطه

دوره 9، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 67-86
سمیه نگهداری؛ محمد حسن صیف؛ محمد رضا سرمدی؛ مهران فرج اللهی؛ احمد رستگار

4.

ارائه مدل علی عوامل مؤثر بر پیامد روان‌شناختی شبیه‌سازی آموزش حفاظت از محیط زیست در بین دانش‌آموزان (مورد مطالعه دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه شهر شیراز)

دوره 11، شماره 2، آذر 1402، صفحه 45-60
احمد رضا اکبری؛ محمدحسن صیف؛ سید محمد شبیری؛ سعید طالبی

5.

ارائۀ مدل علی یادگیری ادراک شده مبتنی بر بازی‌های دیجیتال

دوره 6، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 103-117
سمیه نگهداری؛ محمد حسن صیف؛ مهران فرج الهی؛ احمد رستگار

6.

بررسی شاخص‌های شخصیتی، انگیزشی/ شناختیِ خلاقیت در دانشجویان: مدل معادلات ساختاری

دوره 4، شماره 14، آذر 1395، صفحه 65-80
فریده سادات حسینی؛ سید بهمن دشتی

7.

بررسی ویژگی های روان سنجی فرم کوتاه پرسشنامه نیاز به شناخت(NCS) در دانش آموزان دبیرستانی

دوره 4، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 53-66
حسین زارع؛ احمد رستگار


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب