1.

اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی مبتنی بر پردازش شناختی بر بهزیستی اجتماعی، هیجانی، روانشناختی و کاهش نشانه‌های کودکان دارای اختلال سلوک

دوره 4، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 157-175
زیبا برقی ایرانی؛ مجتبی بختی؛ محمدجواد بگیان کوله مرز

2.

ارزیابی مدل بسط‌یافته کیفیت زندگی وابسته به سلامت در بیماران عروق کرونری قلب

دوره 9، شماره 33، اردیبهشت 1399، صفحه 23-44
فاطمه دائمی؛ جعفر حسنی؛ مهدی اکبری؛ شکوفه حاج صادقی؛ مهدی اکبرزاده

3.

تأثیر بازار گرایی بر بهزیستی: بررسی نقش نوآوری‌های محیط‌زیستی

دوره 8، شماره 3، خرداد 1399، صفحه 69-82
الناز سیاوشی؛ بهناز سیاوشی؛ مسعود عباسی؛ حسین نوروزی

4.

مقایسه اثربخشی مداخله مبتنی بر روان‌شناسی مثبت‌نگر و آموزش یکپارچه شایستگی‌های هیجانی بر بهزیستی اجتماعی، هیجانی و روانشناختی

دوره 6، شماره 2، بهمن 1396، صفحه 21-38
فرزانه رنجبر نوشری؛ سجاد بشرپور؛ نادر حاجلو؛ محمد نریمانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب