1.

ارائه الگوی اثر بدبینی سازمانی و رفتار سیاسی بر سلامت سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان

دوره 8، شماره 2، مهر 1398، صفحه 89-100
منوچهر ططری؛ شهاب بهرامی؛ سیدموسی خادمی؛ امیرحمزه سبزی

2.

ارتباط فناوری اطلاعات با ساختار سازمانی و مدیریت مشارکتی از دیدگاه کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان شمال غرب ایران

دوره 4، شماره 1، آذر 1395، صفحه 58-70
سلمان جعفری؛ شهروز غایب زاده؛ بهرام اکبری؛ عباس صادقپور

3.

ارزیابی شاخص های تأثیرگذار بر رهبری تحول گرا از دیدگاه کارمندان اداره کل ورزش و جوانان استان البرز

دوره 3، شماره 2، تیر 1395، صفحه 49-58
مسعود یمینی فیروز؛ مازیار کلاشی؛ سید عماد حسینی؛ مریم تقی زاده

4.

بررسی ارتباط قابلیت یادگیری سازمانی با عملکرد سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی

دوره 2، شماره 3، مهر 1394، صفحه 61-68
مجید خورسندی؛ زهرا سادات میرزازاده؛ مهدی سلاطین

5.

بررسی تأثیر استراتژی‌های منابع انسانی بر پیشرفت عملکرد شغلی (مطالعه موردی کارکنان ادارات ورزش و جوانان غرب کشور)

دوره 8، شماره2(پیاپی 30)، مرداد 1400، صفحه 69-78
محمدسعید کیانی؛ لیلا نظری

6.

بررسی میزان آمادگی سازمانی جهت پیاده سازی ERP در ادارات ورزش و جوانان استان البرز

دوره 8، شماره 2، مهر 1398، صفحه 11-19
محمدعلی قره؛ زیبب آنت؛ امید جمشیدی

7.

پیش بینی عملکرد سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه براساس سکوت سازمانی

دوره 2، شماره 3، مهر 1394، صفحه 11-18
همایون عباسی؛ فاطمه صیادی؛ حسین عیدی؛ مهین صیادی

8.

تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات و تفکر استراتژیک بر پیاده‌سازی مدیریت دانش در ادارات کل ورزش و جوانان غرب ایران

دوره 6، شماره 1، آبان 1397، صفحه 43-52
جواد کریمی؛ شیرین زردشتیان؛ مریم حسینی

9.

تحلیل عاملی اکتشافی پرسشنامه موانع استقرار سیستم های اطلاعات مدیریت (MIS) در ادارات ورزش و جوانان

دوره 2، شماره 4، شهریور 1394، صفحه 10-20
حسین عیدی؛ رسول آزادی

10.

تدوین مدل ارتباطی چابکی سازمانی وهوش رقابتی بامیانجی گری فناوری اطلاعات درکارکنان وزارت ورزش وجوانان

دوره 4، شماره 3، مهر 1396، صفحه 81-93
عنایت الله یزدان پناه؛ فروغ محمدی؛ نرگس اعظم نظامی؛ روح الله شرفی؛ محمد مهدی کشاورز

11.

تعیین رابطه فناوری اطلاعات و ارتباطات با کارآفرینی سازمانی و مدیریت تغییر از دیدگاه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه

دوره 4، شماره 4، شهریور 1396، صفحه 35-42
مریم حسینی؛ جواد کریمی؛ شیرین زردشتیان

12.

چشم‏ انداز مؤلفه‌های جامعه‌پذیری سازمانی براساس تبیین ویژگی‏های رهبری خدمتگزار (مطالعه موردی؛ اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی)

دوره 8، شماره 1، تیر 1398، صفحه 33-42
بهزاد احدی؛ میرحسن سیدعامری؛ گلاله رسول آذر

13.

طراحی و اعتبارسنجی مدل فضیلت سازمانی در سازمان‌های ورزشی

دوره 7، شماره 2، تیر 1399، صفحه 83-99
علیرضا نظری؛ رضا اندام؛ حسن بحرالعلوم؛ حسین عیدیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب