1.

بررسی چارچوب مفهومی حقوق تربیتی کودک

دوره 1، شماره دوم، اسفند 1393، صفحه 31-46
معصومه امیری؛ یحیی قائدی؛ سعید ضرغامی؛ غلامرضا حاجی‏ حسین‏ نژاد

2.

بررسی چارچوب مفهومی حقوق تربیتی کودک

دوره 2، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 99-111
معصومه امیری؛ یحیی قائدی؛ غلامرضا حاجی‏ حسین‏ نژاد؛ سعید ضرغامی

3.

بررسی مولفه‌های تصویر و درون‌مایه در داستان‌های کودکانه صمد بهرنگی

دوره 7، شماره 1، اسفند 1397، صفحه 79-96
سجاد نجفی بهزادی

4.

بررسی و تحلیل درون‌مایه و تصویر در داستان‌های کودکانه رولد دال

دوره 5، شماره 2، خرداد 1396، صفحه 28-43
سجاد نجفی بهزادی؛ جهانگیر صفری

5.

دارالتأدیب‌های تهران عصر پهلوی و بررسی وضعیت کودکان ساکن آن

دوره 10، شماره دوم - پیاپی20- بهار و تابستان 1401، مهر 1401، صفحه 29-39
یعقوب خزایی

6.

مقایسه شناخت اجتماعی کودکان دختر خانواده‌های تک‌فرزند و چند فرزند 5 و 7 ساله شهر اصفهان

دوره 4، شماره 2، بهمن 1394، صفحه 22-34
زهرا کریمیان؛ افسانه شهبازی راد؛ مارال حقیقی کرمانشاهی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب