1.

بررسی ابعاد و نقش مالکیت فکری در فرایند نوآوری باز با تأکید بر راهبردهای موجود

دوره 9، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 67-86
مرضیه شرقی؛ محمدعلی خورسندیان

2.

بررسی اثر نوآوری و مالکیت فکری بر رشد تولید صنایع با فنآوری بالا (مطالعه موردی: کشورهای منتخب خاورمیانه)

دوره 5، شماره 18، اسفند 1400، صفحه 889-100
علیرضا دهقان طرزجانی؛ مهرزاد ابراهیمی؛ هاشم زارع؛ عباسی امینی فرد

3.

تحلیلی بر مفهوم قلمرو عمومی آفرینش‌های فکری

دوره 11، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 11-24
محمدحسن صادقی مقدم؛ رضا عرب‌زاده

4.

حقوق نوآوری؛ نظریات، ابزارها و سیاستها

دوره 4، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 25-41
مجید بنایی اسکویی؛ سید مهدی چهل تنی؛ احمد مظفری

5.

واکاوی روائی فقهی – حقوقی وقف حقوق معنوی

دوره 6، شماره 2، مهر 1396، صفحه 50-61
احسان علی اکبری بابوکانی؛ حسین حقیقت پور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب