1.

زمینه‌ها و ابعاد بحران اورامان در دورة ناصری (1268-1287ق)

دوره 7، شماره اول -پیاپی 13-پاییز و زمستان 97، اسفند 1397، صفحه 157-170
پرستو مظفری؛ کورش هادیان

2.

واکاوی زمینه ها و علل شورش اورامان در عصر ناصری (1284هـ.ق تا سال1288هـ.ق)

دوره 3، سال سوم-شماره دوم-پیاپی 6 بهار و تابستان 94، مهر 1394، صفحه 84-97
عبداله عطایی؛ افراسیاب جمالی؛ کامران حمانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب