1.

«بازخوانی پروندۀ یک شورش» واکاوی زمینه‌های حمله به ادارات دولتی کردستان و پیامدهای آن (15 محرم 1332)

دوره 8، شماره اول -پیاپی 15-پاییز و زمستان 98، اسفند 1398، صفحه 161-180
مظهر ادوای؛ علی ناظمیان فرد؛ هادی وکیلی

2.

بررسی علل و ماهیت شورش‌ها و طغیان‌های خوانین بلوچ در دورة رضاشاه

دوره 7، شماره دوم - پیاپی 14 - بهار و تابستان 98، مهر 1398، صفحه 231-254
علی نادریان فر؛ سیدعلیرضا ابطحی؛ سهیلا ترابی فارسانی

3.

لوطیان و نقش آنان در آشوبهای اصفهان بین سالهای 1240 تا 1265 هجری قمری برابر با 1824 تا 1849 میلادی

دوره 3، سال سوم-شماره دوم-پیاپی 6 بهار و تابستان 94، مهر 1394، صفحه 98-121
محمدرضا نصیری؛ داریوش رحمانیان؛ سید حسین رضوی خراسانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب