1.

آسیب شناسی تهدیدات بیمارستان های شهری از منظر پدافند غیرعامل، مطالعه موردی:‌ شهر قم

دوره 9، شماره 17، خرداد 1397، صفحه 105-119
محسن کاملی؛ سمیرا قیاسی؛ حسن حسینی امینی؛ سحر افتخاری

2.

بررسی و تحلیل تشکیلات اداری خدمتگزاران آستانه مقدسه از ابتدای دورة قاجار تا پایان پهلوی

دوره 10، شماره اول - پیاپی 19- پاییز و زمستان 1400، اسفند 1400، صفحه 175-196
شهاب شهیدانی؛ احمد جمراسی؛ سید علاءالدین شاهرخی

3.

پژوهشی در پیشینة تاریخی شهر قم با استناد بر مطالعات باستان‌شناسی و قرائن تاریخی

دوره 8، شماره دوم- پیاپی 16- بهار و تابستان 99، مهر 1399، صفحه 61-76
رسول احمدی؛ رضا مهرآفرین؛ سید رسول موسوی حاجی

4.

قم در دوره ناصری: یک بررسی جغرافیای تاریخی

دوره 3، سال سوم-شماره دوم-پیاپی 6 بهار و تابستان 94، مهر 1394، صفحه 208-226
صالح پرگاری؛ محمد بیطرفان

5.

ورود تشیع به قم و گسترش آن

دوره 4، شماره اول- پیاپی 7-پاییز و زمستان 94، بهمن 1394، صفحه 38-48
محمد صادق جمشیدی راد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب