1.

جغرافیای تاریخی نصرت‌آباد (با تکیه برموقعیت اقتصادی، سیاسی و نظامی)

دوره 6، شماره دوم - پیاپی 12 - بهار و تابستان 97، فروردین 1397، صفحه 123-134
ناهید براهوئی؛ عباس اویسی

2.

سرزمین بین‌النهرین: پیوستگی جغرافیایی‌- ‌تأثیرپذیری تاریخی در آستانه فتح ایران توسط مسلمانان

دوره 10، شماره دوم - پیاپی20- بهار و تابستان 1401، مهر 1401، صفحه 41-55
مهدی عبادی؛ ناصر ادیبان

3.

قم در دوره ناصری: یک بررسی جغرافیای تاریخی

دوره 3، سال سوم-شماره دوم-پیاپی 6 بهار و تابستان 94، مهر 1394، صفحه 208-226
صالح پرگاری؛ محمد بیطرفان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب