1.

ارائه مدل آموزش ترکیبی زبان فارسی به خارجیان

دوره 9، شماره 3، اسفند 1400، صفحه 63-80
بهمن زندی؛ مرجان معصومی فرد

2.

بررسی پیکره‏ بنیاد گفتمان‏ نمای «خُب» در زبان فارسی

دوره 1، شماره 3، تیر 1397، صفحه 9-21
یوسف آرام؛ مهرداد مشکین فام

3.

بررسی تحول ساختاری قید در فارسی باستان، فارسی میانه و فارسی دری

دوره 3، شماره 4، آذر 1394، صفحه 115-130
شیرین بقایی؛ حمزه محمدی ده چشمه

4.

بررسی کنش کلامی پاسخ به تحسین در زبان فارسی: تأثیر سن

دوره 1، شماره 2، فروردین 1396، صفحه 72-83
وحید شهیدی پور

5.

بررسی نقش زبان آموزان غیرفارسی‌زبان در توسعه آموزش محیط‌زیست و توسعه پایدار از طریق گردشگری

دوره 5، شماره 4، شهریور 1396، صفحه 99-112
ابوالقاسم غیاثی زارچ؛ فاطمه جعفری

6.

بررسی و مقایسۀ جامعه شناختی عبارات خطاب در زبان فارسی و گیلکی

دوره 1، شماره 2، فروردین 1396، صفحه 46-63
شهین شیخ سنگ تجن؛ آزاده یوسفی گراکوئی

7.

بینامتنیت کلام الهی در شعر معاصر فارسی‌زبانان غیرایرانی

دوره 1، شماره 3، آبان 1396، صفحه 49-60
سهیلا فرهنگی

8.

تأثیر جنسیت بر درک نوای عاطفی گفتار در زبان فارسی

دوره 1، شماره 1، دی 1395، صفحه 87-99
نیلوفر کشتیاری

9.

تحولات تاریخ‌نگاری محلی ایران در دورة سلجوقی

دوره 6، شماره دوم - پیاپی 12 - بهار و تابستان 97، فروردین 1397، صفحه 205-228
اسماعیل طوری؛ مقصودعلی صادقی گندمانی

10.

تشخیص اخبار جعلی منتشر شده در شبکۀ اجتماعی اینستاگرام بر اساس تارنمای خبری ایسنا مبتنی بر الگوریتم متن‌کاوی و معنی‌شناسی در زبان‌فارسی

دوره 4، شماره 3، تیر 1400، صفحه 91-104
مرتضی دستلان؛ مهشید ده بزرگی؛ بهزاد مریدی؛ محسن امامی

11.

تعامل ادبیات تطبیقی و ادبیات ملی «با تأکید بر زبان های فارسی و عربی»

دوره 1، شماره 2، خرداد 1394، صفحه 76-82
محمدحسن تقیه

12.

سیاست‏های زبانی و زبان‏های اقلیت: واکاوی جایگاه زبان‏های اقلیت در نظم فرهنگی- زبانی ایرانِ مدرن (از 1285 ه‍.ش تا به امروز)

دوره 3، شماره 4، مهر 1399، صفحه 67-77
کمال خالق پناه؛ علی سنائی

13.

فرسایش آوایی در گفتار گویشوران دوزبانۀ بلوچی‌ـ فارسی: شواهدی از الگوهای زمان آغاز واکداری

دوره 4، شماره 3، تیر 1400، صفحه 65-78
موسی غنچه پور

14.

نام‏شناسی‏ اشخاص در درسنامه‏های آزفا: واکاوی و ارزیابی

دوره 4، شماره 4، مهر 1400، صفحه 59-70
محمد باقر میرزایی حصاریان

15.

واژه‌های فارسی در زبان عربی

دوره 3، شماره 4، آذر 1394، صفحه 35-51
حسین حدیدی قمبوانی

16.

واکنش اهالی کردستان به گسترش آموزش نوین در دوره رضاشاه

دوره 6، شماره اول -پیاپی 11-پاییز و زمستان 96، اسفند 1396، صفحه 153-166
رضا دهقانی؛ علیرضا کریمی؛ حسین رسولیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب