1.

اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر اشتغال در بخش خدمات ایران

دوره 6، شماره 23، تیر 1395، صفحه 130-115
محمد لشکری؛ مهدی بهنامه؛ ملیحه حسنی

2.

ارزیابی اثرپذیری اشتغال از رقابت وارداتی (مطالعة صنایع کارخانه‌ای ایران)

دوره 3، شماره 7، فروردین 1398، صفحه 77-86
علی فلاحتی؛ محمد حسن فطرس؛ الهام رضائی؛ عبدالرضا کرانی

3.

برآورد شدت اشتغال ناشی از رشد اقتصادی در بخش صنعت ایران به تفکیک سطوح مختلف تحصیلات

دوره 3، شماره 10، اسفند 1398، صفحه 37-54
حسن حیدری؛ حورا رضاقلی

4.

بررسی اثرات اعتبارات بنگاه‌های کوچک و متوسط بر رشد اقتصادی و اشتغال (الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه پویا-DCGE)

دوره 13، شماره 51، تیر 1402، صفحه 28-13
محمد حسین رستمیان؛ احمد صلاح منش؛ مسعود خدا پناه؛ بهروز صادقی عمروآبادی

5.

بررسی اثرات رشد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر سطح اشتغال در ایران (مدل خود توضیح با وقفه‌های گسترده ARDL)

دوره 3، شماره 9، اسفند 1391، صفحه 84-71
مهدی فدائی؛ شایسته کاظمی

6.

بررسی اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال و بهره‌وری نیروی کار در اقتصاد ایران

دوره 2، شماره 3، آذر 1394، صفحه 73-80
عرفانه راسخ جهرمی

7.

بررسی تأثیر شوک‌های قیمتی حامل‌های انرژی بر اقتصاد کلان ایران: رویکرد الگوهای تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE)

دوره 11، شماره 44، مهر 1400، صفحه 104-85
علی محمدی پور؛ علی سلمانپور زنوز؛ سید فخرالدین فخرحسینی

8.

بررسی تأثیر کوتاه مدت و بلند مدت اندازه دولت بر رشد اشتغال ایران طی سال‌های 90-1355 (با استفاده از آزمون کرانه‌ها)

دوره 4، شماره 14، اردیبهشت 1393، صفحه 74-63
بهزاد علی‌پور؛ مهدی پدرام؛ سهیلا مجدمی

9.

بررسی رابطه بین تغییرات بهره وری و اشتغال در صنعت ایران (کاربرد روش تجزیه بلنچارد-کوآ)

دوره 2، شماره 8، آذر 1391، صفحه 36-23
محمدعلی فلاحی؛ محمدحسین حسین زاده؛ حسن مقدم نژاد

10.

بررسی یک نوع ضمیر متصل به فعل در زبان فارسی با توجه به مبحث اشتغال در نحو عربی

دوره 2، شماره 1، اسفند 1392، صفحه 113-123
زهرا حاتم پور؛ سیده مریم روضاتیان

11.

برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌ای مبتنی بر تحلیل مزیت رقابتی استان‌های کشور با به‌کارگیری مدل انتقال سهم

دوره 5، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 127-145
هادی زراعتکار؛ یگانه موسوی جهرمی؛ محمد صادق علیپور

12.

تأثیر شوک‌های پولی، مالی و نفتی بر نابرابری جنسیتی در چارچوب یک الگوی نیوکینزی در ایران

دوره 11، شماره 41، دی 1399، صفحه 82-65
محمد مهدی زارع شحنه؛ زهرا نصراللهی؛ حجت پارسا

13.

تحلیل عوامل بازدارنده رفتاری و انسانی در اشتغال و کارآفرینی ورزش ایران

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 11-21
ابوالفضل فراهانی؛ مهری صفرنژاد؛ زهرا فراهانی

14.

جایگاه آی تی در توسعه فرصت‌های کارآفرینی در ورزش

دوره 6، شماره 4، تیر 1398، صفحه 15-28
محبوبه جعفرزاده زرندی؛ محمد ابراهیم رزاقی؛ اعظم میرزااکبری

15.

سنجش توسعه یافتگی شهرهای شهرستان سقز با تاکید بر نیروی بازار کار در بازه زمانی 1345 تا 1385

دوره 8، شماره 16، مهر 1396، صفحه 37-48
احد ساعی؛ مهدی حاجیلو؛ محمد کوچکی

16.

عوامل اقتصادی-اجتماعی تعیین کنندة باروری در ایران (با کاربرد داده‌های پانل)

دوره 6، شماره 22، فروردین 1395، صفحه 20-13
زهرا افشاری

17.

کاربرد الگوی معادلات همزمان داده های تابلویی در تحلیل نقش یکپارچگی اقتصادی اکو بر رشد و اشتغال

دوره 2، شماره 8، آذر 1391، صفحه 22-9
بتول رفعت؛ سعیده بیک زادهسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب