1.

اثر ملاتونین بر خصوصیات بیوشیمایی و مقدار بیان ژن‌های مرتبط با فعالیت آنزیم‌های آنتی‌‌اکسیدانت در گندم نان (Triticum aestivum L.) در شرایط تنش کم‌آبی

دوره 12، شماره 40، اسفند 1401، صفحه 83-99
معروف خلیلی؛ محمد حسو محمد؛ حمزه حمزه

2.

ارزیابی صفات مرتبط با کیفیت پخت در گندم دوروم و نان

دوره 3، شماره 4، شهریور 1392، صفحه 33-41
معصومه رجبی هشجین؛ مصطفی آقایی سربرزه؛ محمدحسین فتوکیان؛ محسن محمدی

3.

استفاده از مخمر Saccharomyces cerevisiae جهت ارزیابی توانایی پروتئین ریبوزومی L3 جهش یافته (RPL3W258C/H259Y) در مقاومت به میکوتوکسین قارچ Fusarium graminearum

دوره 2، شماره 3، اسفند 1391، صفحه 13-23
مرتضی آبکار؛ فروغ سنجریان؛ امیر موسوی

4.

الگوی بیان سه ترپن سنتاز در هفت گونه آرتمیزیای بومی ایران

دوره 3، شماره 5، اسفند 1392، صفحه 23-31
فاطمه پیراسته بروجنی؛ محمدرضا نقوی؛ علیرضا عباسی؛ حسن سلطانلو؛ مجتبی رنجبر؛ سارا رییسی

5.

انتقال ژن EXPA1 به گیاه آرابیدوپسیس تالیانا از طریق غوطه وری گل آذین

دوره 2، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 39-47
مسعود قادری؛ علیرضا عباسی؛ علی هاتف سلمانیان

6.

انتقال ژن FSTri101 کد کننده استیل ترانسفراز از قارچ Fusarium sporotrichioides به گیاه توتون و بررسی تاثیر آن در سم زدایی از تریکوتسن دی اکسی نیوالنول

دوره 3، شماره 4، شهریور 1392، صفحه 25-32
مهسا بنایی؛ فروغ سنجریان؛ غلامرضا بخشی خانیکی

7.

انگشت نگاری تعدادی از ژنوتیپ های برنج با استفاده از نشانگر های مولکولیAFLP

دوره 3، شماره 4، شهریور 1392، صفحه 53-60
میثم علی زاده؛ قربانعلی نعمت زاده؛ محمد علی ابراهیمی؛ سیدحمید رضا هاشمی

8.

بررسی الگوی بیان ژن های چرخه بیوسنتز جیبرالیک اسید و براسینواستروئید دخیل در جوانه زنی و تقویت کننده رشد و نمو کلزا در پاسخ به عصاره جلبک قهوه ای (Ascophyllum nodosum)

دوره 11، شماره 37، خرداد 1401، صفحه 35-51
سپیده چرخ انداز؛ کریم سرخه

9.

بررسی بیان ژن های AlSOS1 و AlNHX در گیاه هالوفیت Aeluropus littoralis Parl. تحت تنش کلرید سدیم

دوره 2، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 27-37
ولی اله قاسمی عمران؛ عبدالرضا باقری؛ قربانعلی نعمت زاده؛ امین میر شمسی؛ نادعلی بابائیان جلودار

10.

بررسی تنوع ژنتیکی ارقام برنج ایرانی با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره پیوسته با ژن های مقاومت به خشکی

دوره 2، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 15-25
رضا امینی نسب؛ محمد علی ابراهیمی؛ علی اکبر عبادی؛ محسن قدسی

11.

بررسی عملکرد پروموتر AtPHT1;1 در سیستم هترولوگ کلزا

دوره 11، شماره 38، شهریور 1401، صفحه 17-33
زهرا فتحی؛ کتایون زمانی؛ سولماز خسروی؛ محمد علی ملبوبی

12.

تاثیر تنش گرما بر تغییرات بیانیmiR398 در گیاه افتابگردان

دوره 3، شماره 5، اسفند 1392، صفحه 49-51
ریحانه ابراهیمی؛ بهروز شیران؛ اسماعیل ابراهیمی؛ حسین فلاحی

13.

تأثیر سویه های مختلف اگروباکتریوم رایزوژنز بر میزان بیوسنتز ترکیبات فنولی و کلروژنیک‌اسید در ریشه‌های موئین گیاه کاسنی

دوره 3، شماره 4، شهریور 1392، صفحه 69-76
سارا کبیرنتاج؛ الناز قطبی راوندی؛ فرخنده رضانژاد؛ بهزاد شاهین کلیبر

14.

تعیین برخی ویژگی های کاتالیتیکی و آنالیز مولکولی ژن آنزیم اندو-بتا-1و4-گلوکاناز سویه Bacillus subtilis A14h جدا شده از مزارع برنج

دوره 4، شماره 6، شهریور 1393، صفحه 95-105
سمیه خسروجردی؛ مریم هاشمی؛ مریم موسیوند

15.

تعیین دامین های کارکردی و مدل توپولوژی ژن دلتا 6 دسچوراز غشائی قارچ Mortierella alpina

دوره 6، شماره 15، آذر 1395، صفحه 13-23
عصمت اشعار قدیم؛ شاهرخ قرنجیک؛ بهرام باغبان کهنه روز

16.

تولید پروتئین دوگانه EspA- Tir از باکتری اشریشیا کلی O157:H7 در گیاه توتون (Nicotiana tobbacum)

دوره 3، شماره 5، اسفند 1392، صفحه 1-9
حسین ملکی؛ علی هاتف سلمانیان؛ جعفر امانی؛ علاء الدین کردنائیج؛ محیات جعفری

17.

تولید گیاهان هاپلوئید .Cucurbita pepo L از طریق القای بکرزایی توسط گردههای پرتوتابی شده با اشعه گاما

دوره 3، شماره 4، شهریور 1392، صفحه 99-108
حامد ابراهیم زاده؛ محمود لطفی؛ شیوا عزیزی نیا؛ فرنگیس قنواتی

18.

جداسازی، همسانه‌سازی و تحلیل بیوانفورماتیکی ژن کد کننده‌ هیستامیناز نخود (Cicer arietinum) توده بومی گریت

دوره 8، شماره 24، دی 1397، صفحه 15-27
هادی کریم بیگی؛ فرهاد نظریان فیروزآبادی؛ صابر گلکاری؛ احمد اسماعیلی؛ مسعود علیرضایی

19.

ساخت و بررسی کارآیی ناقل بیانی گیاهی pBI105، با هدف سهولت همسانه سازی و خالص سازی پروتئین نوترکیب

دوره 4، شماره 7، مهر 1393، صفحه 59-69
کسری اصفهانی؛ علی هاتف سلمانیان

20.

شناسایی، همسانه‌سازی و آنالیز بیوانفورماتیکی ژن کدکننده پروتئین NIa ویروس موزاییک نواری گندم (WSMV)

دوره 9، شماره 27، آذر 1398، صفحه 1-13
سمانه باقری؛ براتعلی فاخری؛ علی محمد احدی؛ عباسعلی امام جمعه

21.

شناسایی و آنالیز پروموتر ژن‌های کلیدی دخیل در تحمل به تنش خشکی در مرحله زایشی جو با استفاه از آنالیز داده های ریزآرایه

دوره 9، شماره 29، خرداد 1399، صفحه 67-79
سیده مهری جوادی؛ زهرا سادات شبر؛ آسا ابراهیمی؛ مریم شهبازی

22.

شناسایی و جداسازی رونوشت‌های پاسخگو به پتاسیم کلراید از گیاه آلوروپوس لیتورالیس

دوره 4، شماره 6، شهریور 1393، صفحه 73-83
سیده فرزانه فاطمی اردستانی؛ قربانعلی نعمت زاده؛ حسین عسکری؛ حمیدرضا هاشمی

23.

شناسایی و گروه‌بندی ‏خانواده عوامل رونویسی WRKY در برنج ژاپونیکا

دوره 10، شماره 33، خرداد 1400، صفحه 21-34
پریسا دریانی؛ فاطمه فرزانه پیرآلقر؛ ناصر زارع؛ زهرا سادات شبر؛ رسول اصغری زکریا

24.

طراحی و ساخت سازه اختصاصی کلرو‌پلاستی گیاه برنج حاوی ژن‌های بتائین آلدهید دهیدروژناز(badh) و فلاودکسین(fld) جهت ایجاد مقاومت به تنش‌های غیر‌زنده

دوره 4، شماره 6، شهریور 1393، صفحه 47-59
مسعود توحیدفر؛ ابراهیم قریشی؛ براتعلی فاخری؛ مطهره محسن پور

25.

طراحی و ساخت ناقل بیانی گیاهی واجد ژن نشانگر مقاومت به آنتی‌بیوتیک هیگرومایسین

دوره 9، شماره 28، اسفند 1398، صفحه 1-9
علی سعیدپور؛ سدابه جهانبخش؛ تهمینه لهرلسبی؛ کسری اصفهانی؛ علی هاتف سلمانیان؛ خدیجه رضوی

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب