1.

بررسی تاثیر متقابل استرپتومایسس‌های تولید کننده اکتوئین(ها) و گندم در شرایط تنش شوری

دوره 6، شماره 13، خرداد 1395، صفحه 57-68
علیرضا اکبری؛ شاهرخ قرنجیک؛ پریسا کوباز؛ ابراهیم کریمی؛ اکرم صادقی

2.

بررسی عوامل موثر بر تنوع و تولید متابولیت‌های ثانویه از ژن‌های مرموز میکروب‌های ‏ریزوسفری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1403
مریم ساجدمرنی؛ سهیلا طالش ساسانی؛ شهره آریائی نژاد؛ اکرم صادقی

3.

بررسی فعالیت ضدمیکروبی عصاره‏های بدست آمده از کالوس و سلول‌های کشت سوسپانسیون زیره سیاه در مقایسه با بذر آن و تاثیر نوع حلال و رقت عصاره بر این فعالیت

دوره 5، شماره 9، خرداد 1394، صفحه 39-48
سارا خسروی نیا؛ عبدالرضا باقری؛ سید مهدی زیارت نیا

4.

بهینه سازی تولید سریع کمپوست غنی شده از باگاس نیشکر با استفاده از فرایندهای بیوتکنولوژیک

دوره 5، شماره 9، خرداد 1394، صفحه 49-64
فرید سرکمریان؛ غلامرضا صالحی جوزانی؛ فواد مرادی

5.

جداسازی، شناسایی و مطالعه تنوع ژنتیکی جدایه‌های قارچ Bipolaris sorokiniana (Sacc.) Shoen. عامل بیماری لکه‌سوختگی گندم با استفاده از نشانگرهای مولکولی

دوره 5، شماره 11، آذر 1394، صفحه 15-27
اسرین آغه میری؛ رحیم مهرابی؛ رضا طالبی

6.

جداسازی و شناسایی مولکولی جدایه‌های محرک رشد گیاهی جنس‌های Bacillus و Pseudomonas

دوره 8، شماره 24، دی 1397، صفحه 95-109
رقیه زارع؛ مهروز دزفولیان؛ زهرا امینی؛ ابراهیم کریمی؛ اکرم صادقی؛ راضیه رحمتی

7.

شناسایی ژن های مرتبط با خصوصیت نیمه سازگاری بین سویه‌های Rizobium leguminosarum و لوتوس بورتیایی با روش GWAS

دوره 9، شماره 28، اسفند 1398، صفحه 53-63
محمد ضرابیان؛ غلامعلی رنجبر؛ سید کمال کاظمی تبار؛ حمید نجفی زرینی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب