کرمعلیان, حسن, داستانپور, طیبه, سرمدی, محمدرضا, فرج اللهی, مهران. (1402). بررسی برنامه درسی (اهداف، محتوا، راهبردهای یاددهی- یادگیری و ارزشیابی) نظام یادگیری الکترونیکی بر پایه دیدگاه سازاگرایی و ارائه الگوی مناسب در دانشگاه پیام نور. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 11(1), 53-68. doi: 10.30473/etl.2023.61404.3650
حسن کرمعلیان; طیبه داستانپور; محمدرضا سرمدی; مهران فرج اللهی. "بررسی برنامه درسی (اهداف، محتوا، راهبردهای یاددهی- یادگیری و ارزشیابی) نظام یادگیری الکترونیکی بر پایه دیدگاه سازاگرایی و ارائه الگوی مناسب در دانشگاه پیام نور". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 11, 1, 1402, 53-68. doi: 10.30473/etl.2023.61404.3650
کرمعلیان, حسن, داستانپور, طیبه, سرمدی, محمدرضا, فرج اللهی, مهران. (1402). 'بررسی برنامه درسی (اهداف، محتوا، راهبردهای یاددهی- یادگیری و ارزشیابی) نظام یادگیری الکترونیکی بر پایه دیدگاه سازاگرایی و ارائه الگوی مناسب در دانشگاه پیام نور', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 11(1), pp. 53-68. doi: 10.30473/etl.2023.61404.3650
کرمعلیان, حسن, داستانپور, طیبه, سرمدی, محمدرضا, فرج اللهی, مهران. بررسی برنامه درسی (اهداف، محتوا، راهبردهای یاددهی- یادگیری و ارزشیابی) نظام یادگیری الکترونیکی بر پایه دیدگاه سازاگرایی و ارائه الگوی مناسب در دانشگاه پیام نور. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1402; 11(1): 53-68. doi: 10.30473/etl.2023.61404.3650


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب