آخش, آرش, آتش افروز, عسکر, شهنی ییلاق, منیجه, امیدیان, مرتضی. (1402). رابطه راهبردهای نظم بخشی شناختی هیجان، ادراک مهارت های تشخیصی معلم، سطح چالش انگیزی کلاس و کیفیت تدریس معلم با هیجانات پیشرفت در دانش آموزان پایه نهم: یک تحلیل چندسطحی. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 11(2), 9-24. doi: 10.30473/etl.2023.68195.4013
آرش آخش; عسکر آتش افروز; منیجه شهنی ییلاق; مرتضی امیدیان. "رابطه راهبردهای نظم بخشی شناختی هیجان، ادراک مهارت های تشخیصی معلم، سطح چالش انگیزی کلاس و کیفیت تدریس معلم با هیجانات پیشرفت در دانش آموزان پایه نهم: یک تحلیل چندسطحی". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 11, 2, 1402, 9-24. doi: 10.30473/etl.2023.68195.4013
آخش, آرش, آتش افروز, عسکر, شهنی ییلاق, منیجه, امیدیان, مرتضی. (1402). 'رابطه راهبردهای نظم بخشی شناختی هیجان، ادراک مهارت های تشخیصی معلم، سطح چالش انگیزی کلاس و کیفیت تدریس معلم با هیجانات پیشرفت در دانش آموزان پایه نهم: یک تحلیل چندسطحی', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 11(2), pp. 9-24. doi: 10.30473/etl.2023.68195.4013
آخش, آرش, آتش افروز, عسکر, شهنی ییلاق, منیجه, امیدیان, مرتضی. رابطه راهبردهای نظم بخشی شناختی هیجان، ادراک مهارت های تشخیصی معلم، سطح چالش انگیزی کلاس و کیفیت تدریس معلم با هیجانات پیشرفت در دانش آموزان پایه نهم: یک تحلیل چندسطحی. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1402; 11(2): 9-24. doi: 10.30473/etl.2023.68195.4013


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب