فریدی مجید, فاطمه. (1402). برآمدن و بر افتادن «گروس» در ساختار تقسیمات کشوری ایران ( بر مبنای مدل قدرت). فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 11(شماره دوم، پیاپی22، بهار و تابستان 1402), 123-136. doi: 10.30473/lhst.2023.60383.2637
فاطمه فریدی مجید. "برآمدن و بر افتادن «گروس» در ساختار تقسیمات کشوری ایران ( بر مبنای مدل قدرت)". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 11, شماره دوم، پیاپی22، بهار و تابستان 1402, 1402, 123-136. doi: 10.30473/lhst.2023.60383.2637
فریدی مجید, فاطمه. (1402). 'برآمدن و بر افتادن «گروس» در ساختار تقسیمات کشوری ایران ( بر مبنای مدل قدرت)', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 11(شماره دوم، پیاپی22، بهار و تابستان 1402), pp. 123-136. doi: 10.30473/lhst.2023.60383.2637
فریدی مجید, فاطمه. برآمدن و بر افتادن «گروس» در ساختار تقسیمات کشوری ایران ( بر مبنای مدل قدرت). فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1402; 11(شماره دوم، پیاپی22، بهار و تابستان 1402): 123-136. doi: 10.30473/lhst.2023.60383.2637


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب