توحیدفر, مسعود, سعیدی هنر, یوسف, فرخی, ناصر. (1402). آنالیز داده‌های بیانی (‏RNA-Seq‏) در گیاه ‏Catharanthus roseus‏ به منظور شناسایی ‏ژن‌های کلیدی مواد مؤثره (وین بلاستین و وین کریستین) در اندام‌های مختلف (ریشه، برگ و گل) ‏و بررسی اثرات ضد سرطانی آنها با استفاده از آنالیز داکینگ و دینامیک مولکولی. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 13(44), 1-11. doi: 10.30473/cb.2024.70157.1945
مسعود توحیدفر; یوسف سعیدی هنر; ناصر فرخی. "آنالیز داده‌های بیانی (‏RNA-Seq‏) در گیاه ‏Catharanthus roseus‏ به منظور شناسایی ‏ژن‌های کلیدی مواد مؤثره (وین بلاستین و وین کریستین) در اندام‌های مختلف (ریشه، برگ و گل) ‏و بررسی اثرات ضد سرطانی آنها با استفاده از آنالیز داکینگ و دینامیک مولکولی". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 13, 44, 1402, 1-11. doi: 10.30473/cb.2024.70157.1945
توحیدفر, مسعود, سعیدی هنر, یوسف, فرخی, ناصر. (1402). 'آنالیز داده‌های بیانی (‏RNA-Seq‏) در گیاه ‏Catharanthus roseus‏ به منظور شناسایی ‏ژن‌های کلیدی مواد مؤثره (وین بلاستین و وین کریستین) در اندام‌های مختلف (ریشه، برگ و گل) ‏و بررسی اثرات ضد سرطانی آنها با استفاده از آنالیز داکینگ و دینامیک مولکولی', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 13(44), pp. 1-11. doi: 10.30473/cb.2024.70157.1945
توحیدفر, مسعود, سعیدی هنر, یوسف, فرخی, ناصر. آنالیز داده‌های بیانی (‏RNA-Seq‏) در گیاه ‏Catharanthus roseus‏ به منظور شناسایی ‏ژن‌های کلیدی مواد مؤثره (وین بلاستین و وین کریستین) در اندام‌های مختلف (ریشه، برگ و گل) ‏و بررسی اثرات ضد سرطانی آنها با استفاده از آنالیز داکینگ و دینامیک مولکولی. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1402; 13(44): 1-11. doi: 10.30473/cb.2024.70157.1945


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب