نادری سمسانی, عبدالمجید, اعتباریان خوراسگانی, اکبر, هادی پیکانی, مهربان, قیتانی, البرز. (1402). الگوی مدیریت قدرت اوج‌گیرنده نتوکرات‌ها در سازمان‌های دولتی، مورد مطالعه: سازمان بیمه سلامت ایران. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 12(شماره1 (پیاپی 45)), 19-36. doi: 10.30473/ipom.2024.69394.4895
عبدالمجید نادری سمسانی; اکبر اعتباریان خوراسگانی; مهربان هادی پیکانی; البرز قیتانی. "الگوی مدیریت قدرت اوج‌گیرنده نتوکرات‌ها در سازمان‌های دولتی، مورد مطالعه: سازمان بیمه سلامت ایران". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 12, شماره1 (پیاپی 45), 1402, 19-36. doi: 10.30473/ipom.2024.69394.4895
نادری سمسانی, عبدالمجید, اعتباریان خوراسگانی, اکبر, هادی پیکانی, مهربان, قیتانی, البرز. (1402). 'الگوی مدیریت قدرت اوج‌گیرنده نتوکرات‌ها در سازمان‌های دولتی، مورد مطالعه: سازمان بیمه سلامت ایران', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 12(شماره1 (پیاپی 45)), pp. 19-36. doi: 10.30473/ipom.2024.69394.4895
نادری سمسانی, عبدالمجید, اعتباریان خوراسگانی, اکبر, هادی پیکانی, مهربان, قیتانی, البرز. الگوی مدیریت قدرت اوج‌گیرنده نتوکرات‌ها در سازمان‌های دولتی، مورد مطالعه: سازمان بیمه سلامت ایران. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1402; 12(شماره1 (پیاپی 45)): 19-36. doi: 10.30473/ipom.2024.69394.4895


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب