علیزاده مقدم, بدرالسادات, نیک روش, مرتضی, بازماندگان خمیری, احمد, طهماسبی, ساسان. (1403). بررسی نقش انجمن های زرتشتی بر حیات فرهنگی، اجتماعی زرتشتیان یزد در دوره قاجاریه. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 12(شماره اول،پیاپی 23، پاییز و زمستان 1402), 47-58. doi: 10.30473/lhst.2024.67273.2814
بدرالسادات علیزاده مقدم; مرتضی نیک روش; احمد بازماندگان خمیری; ساسان طهماسبی. "بررسی نقش انجمن های زرتشتی بر حیات فرهنگی، اجتماعی زرتشتیان یزد در دوره قاجاریه". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 12, شماره اول،پیاپی 23، پاییز و زمستان 1402, 1403, 47-58. doi: 10.30473/lhst.2024.67273.2814
علیزاده مقدم, بدرالسادات, نیک روش, مرتضی, بازماندگان خمیری, احمد, طهماسبی, ساسان. (1403). 'بررسی نقش انجمن های زرتشتی بر حیات فرهنگی، اجتماعی زرتشتیان یزد در دوره قاجاریه', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 12(شماره اول،پیاپی 23، پاییز و زمستان 1402), pp. 47-58. doi: 10.30473/lhst.2024.67273.2814
علیزاده مقدم, بدرالسادات, نیک روش, مرتضی, بازماندگان خمیری, احمد, طهماسبی, ساسان. بررسی نقش انجمن های زرتشتی بر حیات فرهنگی، اجتماعی زرتشتیان یزد در دوره قاجاریه. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1403; 12(شماره اول،پیاپی 23، پاییز و زمستان 1402): 47-58. doi: 10.30473/lhst.2024.67273.2814


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب