شیرافکن, محمدرضا, شهبازی, سمیرا, ابراهیمی, محمدعلی, سبحانیان, حمید. (1403). ارزیابی تأثیر باکتری‌های Azospirillum lipoferum‎‏، A. brasilense‏ و ‏Bacillus subtilis‏ بر ‏شاخص‌های رویشی و فیزیولوژیکی ‏Lactuca sativa L.‎‏ و کنترل زیستی شبه‌قارچ ‏Pythium ultimum. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 13(46), 91-106. doi: 10.30473/cb.2024.70671.1960
محمدرضا شیرافکن; سمیرا شهبازی; محمدعلی ابراهیمی; حمید سبحانیان. "ارزیابی تأثیر باکتری‌های Azospirillum lipoferum‎‏، A. brasilense‏ و ‏Bacillus subtilis‏ بر ‏شاخص‌های رویشی و فیزیولوژیکی ‏Lactuca sativa L.‎‏ و کنترل زیستی شبه‌قارچ ‏Pythium ultimum". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 13, 46, 1403, 91-106. doi: 10.30473/cb.2024.70671.1960
شیرافکن, محمدرضا, شهبازی, سمیرا, ابراهیمی, محمدعلی, سبحانیان, حمید. (1403). 'ارزیابی تأثیر باکتری‌های Azospirillum lipoferum‎‏، A. brasilense‏ و ‏Bacillus subtilis‏ بر ‏شاخص‌های رویشی و فیزیولوژیکی ‏Lactuca sativa L.‎‏ و کنترل زیستی شبه‌قارچ ‏Pythium ultimum', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 13(46), pp. 91-106. doi: 10.30473/cb.2024.70671.1960
شیرافکن, محمدرضا, شهبازی, سمیرا, ابراهیمی, محمدعلی, سبحانیان, حمید. ارزیابی تأثیر باکتری‌های Azospirillum lipoferum‎‏، A. brasilense‏ و ‏Bacillus subtilis‏ بر ‏شاخص‌های رویشی و فیزیولوژیکی ‏Lactuca sativa L.‎‏ و کنترل زیستی شبه‌قارچ ‏Pythium ultimum. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1403; 13(46): 91-106. doi: 10.30473/cb.2024.70671.1960


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب