. (1393). تدوین برنامة راهبردی گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز با استفاده از تحلیل *SWOT. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1(2), 13-30.
. "تدوین برنامة راهبردی گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز با استفاده از تحلیل *SWOT". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1, 2, 1393, 13-30.
. (1393). 'تدوین برنامة راهبردی گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز با استفاده از تحلیل *SWOT', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1(2), pp. 13-30.
. تدوین برنامة راهبردی گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز با استفاده از تحلیل *SWOT. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1393; 1(2): 13-30.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب