. (1393). برنامه‌ریزی راهبردی در کتابخانه تخصصی پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله بر اساس روش تحلیل راهبردی SWOT. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1(2), 84-96.
. "برنامه‌ریزی راهبردی در کتابخانه تخصصی پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله بر اساس روش تحلیل راهبردی SWOT". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1, 2, 1393, 84-96.
. (1393). 'برنامه‌ریزی راهبردی در کتابخانه تخصصی پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله بر اساس روش تحلیل راهبردی SWOT', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1(2), pp. 84-96.
. برنامه‌ریزی راهبردی در کتابخانه تخصصی پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله بر اساس روش تحلیل راهبردی SWOT. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1393; 1(2): 84-96.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب