بختیار, فرشاد, فرشادفر, عزت الله, آقایی سربرزه, مصطفی, قزوینی, حبیب الله, افشاری, فرزاد. (1394). بررسی حضور جایگاه‌های ژنی مقاومت به بیماری زنگ زرد و زنگ سیاه (ساقه) در لاین‌های دابل هاپلویید گندم نان با استفاده از نشانگرهای مولکولی. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 5(10), 41-56.
فرشاد بختیار; عزت الله فرشادفر; مصطفی آقایی سربرزه; حبیب الله قزوینی; فرزاد افشاری. "بررسی حضور جایگاه‌های ژنی مقاومت به بیماری زنگ زرد و زنگ سیاه (ساقه) در لاین‌های دابل هاپلویید گندم نان با استفاده از نشانگرهای مولکولی". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 5, 10, 1394, 41-56.
بختیار, فرشاد, فرشادفر, عزت الله, آقایی سربرزه, مصطفی, قزوینی, حبیب الله, افشاری, فرزاد. (1394). 'بررسی حضور جایگاه‌های ژنی مقاومت به بیماری زنگ زرد و زنگ سیاه (ساقه) در لاین‌های دابل هاپلویید گندم نان با استفاده از نشانگرهای مولکولی', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 5(10), pp. 41-56.
بختیار, فرشاد, فرشادفر, عزت الله, آقایی سربرزه, مصطفی, قزوینی, حبیب الله, افشاری, فرزاد. بررسی حضور جایگاه‌های ژنی مقاومت به بیماری زنگ زرد و زنگ سیاه (ساقه) در لاین‌های دابل هاپلویید گندم نان با استفاده از نشانگرهای مولکولی. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1394; 5(10): 41-56.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب