آبکار, مرتضی, سنجریان, فروغ, موسوی, امیر. (1391). استفاده از مخمر Saccharomyces cerevisiae جهت ارزیابی توانایی پروتئین ریبوزومی L3 جهش یافته (RPL3W258C/H259Y) در مقاومت به میکوتوکسین قارچ Fusarium graminearum. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 2(3), 13-23.
مرتضی آبکار; فروغ سنجریان; امیر موسوی. "استفاده از مخمر Saccharomyces cerevisiae جهت ارزیابی توانایی پروتئین ریبوزومی L3 جهش یافته (RPL3W258C/H259Y) در مقاومت به میکوتوکسین قارچ Fusarium graminearum". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 2, 3, 1391, 13-23.
آبکار, مرتضی, سنجریان, فروغ, موسوی, امیر. (1391). 'استفاده از مخمر Saccharomyces cerevisiae جهت ارزیابی توانایی پروتئین ریبوزومی L3 جهش یافته (RPL3W258C/H259Y) در مقاومت به میکوتوکسین قارچ Fusarium graminearum', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 2(3), pp. 13-23.
آبکار, مرتضی, سنجریان, فروغ, موسوی, امیر. استفاده از مخمر Saccharomyces cerevisiae جهت ارزیابی توانایی پروتئین ریبوزومی L3 جهش یافته (RPL3W258C/H259Y) در مقاومت به میکوتوکسین قارچ Fusarium graminearum. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1391; 2(3): 13-23.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب