. (1393). اثربخشی درس آشنایی با کتابخانه و اصول کتابداری: مورد پژوهی دانشجویان رشته علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1(4), 78-96.
. "اثربخشی درس آشنایی با کتابخانه و اصول کتابداری: مورد پژوهی دانشجویان رشته علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1, 4, 1393, 78-96.
. (1393). 'اثربخشی درس آشنایی با کتابخانه و اصول کتابداری: مورد پژوهی دانشجویان رشته علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1(4), pp. 78-96.
. اثربخشی درس آشنایی با کتابخانه و اصول کتابداری: مورد پژوهی دانشجویان رشته علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1393; 1(4): 78-96.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب