افچنگی, سمیه, هادوی, سیده فریده, الهی, علیرضا. (1392). پیش بینی رضایت مندی و تمایل حضور مجدد مشتریان توسط مؤلفه های بازاریابی رابطه مند در باشگاه های ورزشی: مطالعه باشگاه های ایروبیک زنان مشهد. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1(4), 63-70.
سمیه افچنگی; سیده فریده هادوی; علیرضا الهی. "پیش بینی رضایت مندی و تمایل حضور مجدد مشتریان توسط مؤلفه های بازاریابی رابطه مند در باشگاه های ورزشی: مطالعه باشگاه های ایروبیک زنان مشهد". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1, 4, 1392, 63-70.
افچنگی, سمیه, هادوی, سیده فریده, الهی, علیرضا. (1392). 'پیش بینی رضایت مندی و تمایل حضور مجدد مشتریان توسط مؤلفه های بازاریابی رابطه مند در باشگاه های ورزشی: مطالعه باشگاه های ایروبیک زنان مشهد', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1(4), pp. 63-70.
افچنگی, سمیه, هادوی, سیده فریده, الهی, علیرضا. پیش بینی رضایت مندی و تمایل حضور مجدد مشتریان توسط مؤلفه های بازاریابی رابطه مند در باشگاه های ورزشی: مطالعه باشگاه های ایروبیک زنان مشهد. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1392; 1(4): 63-70.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب