نصیری محلاتی, احمد, حسینی شاهرودی, سیدمرتضی. (1395). نگرشی تطبیقی بر مفاهیم انسان کامل و کیمیا در حوزۀ عرفان با تکیه بر دیدگاه‌های عرفانی حکمت متعالیه و جابر بن‌ حیان. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 4(2), 155-168.
احمد نصیری محلاتی; سیدمرتضی حسینی شاهرودی. "نگرشی تطبیقی بر مفاهیم انسان کامل و کیمیا در حوزۀ عرفان با تکیه بر دیدگاه‌های عرفانی حکمت متعالیه و جابر بن‌ حیان". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 4, 2, 1395, 155-168.
نصیری محلاتی, احمد, حسینی شاهرودی, سیدمرتضی. (1395). 'نگرشی تطبیقی بر مفاهیم انسان کامل و کیمیا در حوزۀ عرفان با تکیه بر دیدگاه‌های عرفانی حکمت متعالیه و جابر بن‌ حیان', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 4(2), pp. 155-168.
نصیری محلاتی, احمد, حسینی شاهرودی, سیدمرتضی. نگرشی تطبیقی بر مفاهیم انسان کامل و کیمیا در حوزۀ عرفان با تکیه بر دیدگاه‌های عرفانی حکمت متعالیه و جابر بن‌ حیان. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1395; 4(2): 155-168.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب