هاشمی‌زاده عقدا, سید علی, شعبانی, طاهر, یزدانی, احمد. (1395). بررسی قطبش ماکروسکوپیک در نیمه‌هادی‌های آلومینیم نیترید،گالیم نیترید و آلومینیم گالیم نیترید و تأثیر میزان غلظت آلومینیم بر گاف نواری و قطبش ماکروسکوپیک در نیمه‌هادی آلومینیم گالیم نیترید. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1(2), 45-54.
سید علی هاشمی‌زاده عقدا; طاهر شعبانی; احمد یزدانی. "بررسی قطبش ماکروسکوپیک در نیمه‌هادی‌های آلومینیم نیترید،گالیم نیترید و آلومینیم گالیم نیترید و تأثیر میزان غلظت آلومینیم بر گاف نواری و قطبش ماکروسکوپیک در نیمه‌هادی آلومینیم گالیم نیترید". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1, 2, 1395, 45-54.
هاشمی‌زاده عقدا, سید علی, شعبانی, طاهر, یزدانی, احمد. (1395). 'بررسی قطبش ماکروسکوپیک در نیمه‌هادی‌های آلومینیم نیترید،گالیم نیترید و آلومینیم گالیم نیترید و تأثیر میزان غلظت آلومینیم بر گاف نواری و قطبش ماکروسکوپیک در نیمه‌هادی آلومینیم گالیم نیترید', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1(2), pp. 45-54.
هاشمی‌زاده عقدا, سید علی, شعبانی, طاهر, یزدانی, احمد. بررسی قطبش ماکروسکوپیک در نیمه‌هادی‌های آلومینیم نیترید،گالیم نیترید و آلومینیم گالیم نیترید و تأثیر میزان غلظت آلومینیم بر گاف نواری و قطبش ماکروسکوپیک در نیمه‌هادی آلومینیم گالیم نیترید. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1395; 1(2): 45-54.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب