. (1391). خاندان بنوالیاس در کرمانو مناسبات آنها با سامانیان و آل بویه (357-317ق). فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1(شماره اول-پاییز و زمستان 91), 34-44.
. "خاندان بنوالیاس در کرمانو مناسبات آنها با سامانیان و آل بویه (357-317ق)". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1, شماره اول-پاییز و زمستان 91, 1391, 34-44.
. (1391). 'خاندان بنوالیاس در کرمانو مناسبات آنها با سامانیان و آل بویه (357-317ق)', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1(شماره اول-پاییز و زمستان 91), pp. 34-44.
. خاندان بنوالیاس در کرمانو مناسبات آنها با سامانیان و آل بویه (357-317ق). فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1391; 1(شماره اول-پاییز و زمستان 91): 34-44.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب