. (1391). علل بنیانگذاری سلسلۀ محلّی آل مازه در بخارا. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1(شماره اول-پاییز و زمستان 91), 66-75.
. "علل بنیانگذاری سلسلۀ محلّی آل مازه در بخارا". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1, شماره اول-پاییز و زمستان 91, 1391, 66-75.
. (1391). 'علل بنیانگذاری سلسلۀ محلّی آل مازه در بخارا', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1(شماره اول-پاییز و زمستان 91), pp. 66-75.
. علل بنیانگذاری سلسلۀ محلّی آل مازه در بخارا. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1391; 1(شماره اول-پاییز و زمستان 91): 66-75.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب