. (1391). شورش‌های شرف‌الدین حاجی‌بیگ و بایندر‌بیگ در اصفهان، دردورة سلطان یعقوب آق‌قویونلو. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1(شماره اول-پاییز و زمستان 91), 106-114.
. "شورش‌های شرف‌الدین حاجی‌بیگ و بایندر‌بیگ در اصفهان، دردورة سلطان یعقوب آق‌قویونلو". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1, شماره اول-پاییز و زمستان 91, 1391, 106-114.
. (1391). 'شورش‌های شرف‌الدین حاجی‌بیگ و بایندر‌بیگ در اصفهان، دردورة سلطان یعقوب آق‌قویونلو', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1(شماره اول-پاییز و زمستان 91), pp. 106-114.
. شورش‌های شرف‌الدین حاجی‌بیگ و بایندر‌بیگ در اصفهان، دردورة سلطان یعقوب آق‌قویونلو. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1391; 1(شماره اول-پاییز و زمستان 91): 106-114.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب