حکم آبادی, محمد ابراهیم, بیگدلی, ایمان الله, اسدی, جوانشیر, اصغری ابراهیم آباد, محمد جواد. (1396). اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر شخصیت سنخ D و پیروی از درمان در بیماران کرونر قلبی: نقش تعدیل کننده حافظه کاری و حافظه آینده نگر. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 6(24), 138-161.
محمد ابراهیم حکم آبادی; ایمان الله بیگدلی; جوانشیر اسدی; محمد جواد اصغری ابراهیم آباد. "اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر شخصیت سنخ D و پیروی از درمان در بیماران کرونر قلبی: نقش تعدیل کننده حافظه کاری و حافظه آینده نگر". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 6, 24, 1396, 138-161.
حکم آبادی, محمد ابراهیم, بیگدلی, ایمان الله, اسدی, جوانشیر, اصغری ابراهیم آباد, محمد جواد. (1396). 'اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر شخصیت سنخ D و پیروی از درمان در بیماران کرونر قلبی: نقش تعدیل کننده حافظه کاری و حافظه آینده نگر', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 6(24), pp. 138-161.
حکم آبادی, محمد ابراهیم, بیگدلی, ایمان الله, اسدی, جوانشیر, اصغری ابراهیم آباد, محمد جواد. اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر شخصیت سنخ D و پیروی از درمان در بیماران کرونر قلبی: نقش تعدیل کننده حافظه کاری و حافظه آینده نگر. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1396; 6(24): 138-161.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب