قلاوندی, حسن, حسنی, محمد, مرادی, زهرا. (1397). تحلیل و ارزیابی جایگاه دانشگاه های کشور در شاخص های بین المللی سازی آموزش عالی از دیدگاه دانشجویان؛"مطالعه موردی دانشگاه تهران". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 6(شماره 3 (پیاپی 23)), 157-173.
حسن قلاوندی; محمد حسنی; زهرا مرادی. "تحلیل و ارزیابی جایگاه دانشگاه های کشور در شاخص های بین المللی سازی آموزش عالی از دیدگاه دانشجویان؛"مطالعه موردی دانشگاه تهران"". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 6, شماره 3 (پیاپی 23), 1397, 157-173.
قلاوندی, حسن, حسنی, محمد, مرادی, زهرا. (1397). 'تحلیل و ارزیابی جایگاه دانشگاه های کشور در شاخص های بین المللی سازی آموزش عالی از دیدگاه دانشجویان؛"مطالعه موردی دانشگاه تهران"', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 6(شماره 3 (پیاپی 23)), pp. 157-173.
قلاوندی, حسن, حسنی, محمد, مرادی, زهرا. تحلیل و ارزیابی جایگاه دانشگاه های کشور در شاخص های بین المللی سازی آموزش عالی از دیدگاه دانشجویان؛"مطالعه موردی دانشگاه تهران". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1397; 6(شماره 3 (پیاپی 23)): 157-173.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب