. (1392). بررسی رابطه اقتصاد مقاومتی، گرایش کارآفرینانه و مدیریت دانش. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1(شماره 2 (پیاپی 2)), 120-107.
. "بررسی رابطه اقتصاد مقاومتی، گرایش کارآفرینانه و مدیریت دانش". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1, شماره 2 (پیاپی 2), 1392, 120-107.
. (1392). 'بررسی رابطه اقتصاد مقاومتی، گرایش کارآفرینانه و مدیریت دانش', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1(شماره 2 (پیاپی 2)), pp. 120-107.
. بررسی رابطه اقتصاد مقاومتی، گرایش کارآفرینانه و مدیریت دانش. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1392; 1(شماره 2 (پیاپی 2)): 120-107.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب