جاویدنیا, رضا, دباغ, رحیم, کمالی, میرتوحید. (1395). بررسی ارتباط سیستم فرایند مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی مطالعه موردی: پژوهشکدۀ علم و فناوری دفاعی منتخب. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 3(4), 79-96.
رضا جاویدنیا; رحیم دباغ; میرتوحید کمالی. "بررسی ارتباط سیستم فرایند مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی مطالعه موردی: پژوهشکدۀ علم و فناوری دفاعی منتخب". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 3, 4, 1395, 79-96.
جاویدنیا, رضا, دباغ, رحیم, کمالی, میرتوحید. (1395). 'بررسی ارتباط سیستم فرایند مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی مطالعه موردی: پژوهشکدۀ علم و فناوری دفاعی منتخب', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 3(4), pp. 79-96.
جاویدنیا, رضا, دباغ, رحیم, کمالی, میرتوحید. بررسی ارتباط سیستم فرایند مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی مطالعه موردی: پژوهشکدۀ علم و فناوری دفاعی منتخب. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1395; 3(4): 79-96.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب